Blog

|
Een kritische pen die de medische actualiteiten onder de loep neemt.

Non-communicable diseases: een ramp in slow-motion

De 70ste World Health Assembly

De WHO & de WHA
De World Health Organization (WHO) is de belangrijkste autoriteit op het gebied van internationale gezondheidszorg. De organisatie brengt verschillende partijen die zich inzetten voor het verbeteren van global health bij elkaar, zet zich in om medische kennis beschikbaar te maken waar nodig, biedt haar lidstaten verschillende richtlijnen om hun gezondheidszorg te verbeteren en monitort ontwikkelingen op het gebied van gezondheid.
Het belangrijkste beslisorgaan van de WHO is de World Health Assembly (WHA), welke bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende lidstaten. De WHA beslist over het beleid van de WHO, stelt de Director-General van de WHO aan en heeft een controlerende functie. De WHA komt ieder jaar rond eind mei bijeen in Genève.

Youth Pre-WHA Workshop
Van 17 t/m 21 mei 2017 namen wij als twee vrijwilligers van IFMSA-NL deel aan de IFMSA Youth Pre-WHA Workshop in Genève. Tijdens deze workshop werden delegatieleden van IFMSA voorbereid op de WHA en leerden ze meer over wereldwijd gezondheidszorgbeleid en advocacy. Eén van de belangrijke onderwerpen waar de IFMSA-delegatie dit jaar op focuste is non-communicable diseases (NCDs). Dit onderwerp is ook een van de prioriteiten van de WHO en er wordt dan ook hard gewerkt aan de implementatie van het Globale NCD Actieplan 2013-2020 door de WHO en haar lidstaten.

De oorzaken en gevolgen van NCDs
Jaarlijks sterven er ongeveer 38 miljoen mensen aan de gevolgen van NCDs, zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Daarmee zijn deze ziekten verantwoordelijk voor meer dan tweederde van de wereldwijde sterfte, wat NCDs een echte ‘ramp in slow motion’ maakt.

De risicofactoren voor NCDs, zoals ongezonde voeding, onvoldoende lichamelijke beweging, roken en alcohol kunnen met beleid aangepakt worden om zo gezondheid te bevorderen. Naast individuele keuzes zijn er verschillende systemische factoren die de risicofactoren voor NCDs beïnvloeden, zoals sociaaleconomische status, educatie en stadsplanning die meegenomen moeten worden in het beleid omtrent NCDs. Om de prevalentie van NCDs, mede veroorzaakt door deze factoren te verlagen, is een multisectoriële en mondiale aanpak nodig.

NCDs tijdens de Pre-WHA
Verschillende sessies van de Pre-WHA waren gewijd aan NCDs. Hierbij werd het belang van maatschappelijke mobilisatie, financiën, fiscale interventies zoals de suikertaks en het belang van de relatie tussen praktijk en beleid besproken. Daarnaast kwam specifiek de rol van jongeren bij de aanpak van NCDs ter sprake; jongeren kunnen op een creatieve manier bijdragen aan communicatie richting andere jongeren en actief betrokken worden bij het ontwerpen en implementeren van beleid.

“Never let anyone tell you your goals are too ambitious”

IFMSA en NCDs tijdens de WHA
IFMSA heeft verschillende policy statements voorbereid met betrekking tot NCDs, waarin verschillende aanbevelingen worden gedaan zoals bijvoorbeeld voor de aanpak van obesitas onder kinderen. IFMSA pleit, wat dit onderwerp betreft, voor het invoeren van een taks op suikerhoudende frisdranken, subsidies op gezonde voedingsmiddelen en restricties op het adverteren van ongezonde voedingsmiddelen richting kinderen. Deze aanpak hebben IFMSA-delegatieleden besproken met verschillende ministers die aanwezig waren tijdens de WHA, net als het belang van het betrekken van jongeren bij de implementatie van deze plannen.

Tijdens deze meeting zijn wij als studenten verder gemotiveerd geraakt om als nieuwe generatie gezondheidszorgprofessionals te blijven bijdragen aan het verbeteren van global health.

“We must never let the magnitude of the problem inhibit our actions”Voor meer informatie kun je mailen naar youthdelegate@ifmsa.nl.

Dagna Lek 1 juni 20173092Blog IFMSA-NL