Nieuws

|
Blijf op de hoogte van wat IFMSA-NL doet op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Klimaatverandering: een gezondheidsprobleem

IFMSA-NL nam het initiatief voor het Zorgblok van de klimaatmars 2019

De link tussen klimaatverandering en gezondheid

De laatste jaren wordt het steeds meer duidelijk dat klimaatverandering grote invloed heeft op de menselijke gezondheid, zowel direct (bijv. door hittegolven, extreme weersomstandigheden) als indirect (bijv. door gedwongen migratie, verspreiding van infectieziekten; Lancet, 2017). Volgens de WHO zijn jaarlijks 7 miljoen sterfgevallen een gevolg van blootstelling aan luchtvervuiling. Deze effecten zullen echter niet overal hetzelfde zijn, waardoor ongelijke gezondheidssituaties tussen verschillende landen zullen verscherpen en kwetsbaarheid van bepaalde groepen (bijvoorbeeld kinderen, ouderen) zal toenemen. Echter biedt het tegengaan van klimaatverandering ook mogelijkheden om de volksgezondheid te verbeteren, bijvoorbeeld door het stimuleren van actief transport, het gebruik maken van schone energie en duurzame voedselkeuzes. Dit noemen we de zogenaamde “co-benefits’’ van klimaatactie.

Om de negatieve effecten van klimaatverandering op de gezondheid van onze toekomstige patiënten tegen te gaan, pleit IFMSA-NL voor een duurzaam en ambitieus klimaatbeleid. In dit Policy Statement van IFMSA-NL kunt u meer lezen over de aanbevelingen en standpunten van IFMSA-NL met betrekking tot klimaatverandering en gezondheid.

Het Zorgblok van de Klimaatmars op 10 maart 2019

Vrijwilligers van IFMSA-NL hebben als toekomstig gezondheidsprofessionals in Nederland meegelopen met de klimaatmars op 10 maart als onderdeel van het Zorgblok, waar IFMSA-NL trotse initiatiefnemer en organisator van was. Wij komen hiermee op voor de toekomst van het klimaat én onze gezondheid.

Wij zijn voor een eerlijk en ambitieus klimaatbeleid. Wij zijn voor gezonde woon- en werkomstandigheden. Wij zijn voor voorkómen in plaats van genezen. Wij zijn voor klimaatactie die kansen biedt om de gezondheid te bevorderen. Wij zijn voor een toekomst waarin ieder een eerlijke kans heeft om zijn of haar volledige gezondheidspotentieel te bereiken.

Ondanks het slechte weer was de klimaatmars een groot succes, met zo'n 40.000 deelnemers. De deelnemers van het Zorgblok hadden doktersjassen aan en stethoscopen om. Ook hadden zij bordjes vast met daarop leuzen als 'Climate Change is a Health Crisis' en 'Klimaat = Gezondheid'. Hierdoor waren we een opvallende verschijning en zijn wij onder andere aangesproken door de NOS om kort te vertellen wat onze insteek was tijdens de mars.

IFMSA-NL hoopt dat er in het toekomstige debat over klimaatverandering en het klimaatakkoord meer aandacht wordt geschonken aan de link tussen klimaatverandering en gezondheid. Tot die tijd zullen wij als toekomstig gezondheidsprofessionals aandacht blijven vragen over de invloed van klimaatverandering op gezondheid.Voor meer informatie kun je mailen naar vve@ifmsa.nl.

Britt Vegting 4 maart 20193452Nieuws IFMSA-NL