Nieuws

|
Blijf op de hoogte van wat IFMSA-NL doet op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Advocacygroep act4health zet zich in voor klimaat en gezondheidOns klimaat draagt nu al bij aan 23% van de wereldsterfte en vormt de grootste gezondheidsbedreiging van 21ste eeuw. Het raakt de gezondheid van ieder individu, maar niet zonder te differentiëren: de armste, ziekste en minst geprivilegieerde worden het zwaarst getroffen. Klimaatverandering raakt de basis voorzieningen die nodig zijn voor gezondheid: onze huizen, infrastructuur, schoon water, onze landbouw en onze zorgsystemen. Tegelijkertijd biedt klimaatactie vele gezondheidskansen: de aanpak van luchtvervuiling reduceert pulmonale, cardiale en neurologische aandoeningen; het planetary health diet vormt oplossing nummer 4 tegen klimaatverandering en vermindert de wereldwijde ziektelast met meer dan 20%; vergroening van steden draagt bij aan actief transport en daarmee CO2 reductie, tegelijkertijd brengt het inwoners een betere mentale gezondheid en zorgt beweging voor het tegengaan van obesitas.

Omdat in de politiek en in de medische wereld te weinig wordt gesproken over klimaatverandering in relatie tot gezondheid, en de gezondheidskansen van klimaatactie te weinig worden benut richtte IFMSA-NL de advocacygroep Act4health op. Act4health zet zich in voor a) gezondheid centraler te zetten in de politieke klimaatdialogen; b) integratie van klimaatverandering en gezondheid in het medisch onderwijs; c) verduurzaming van de zorg.

Act4health schreef zo een brief naar premier Rutte en riep hierbij op in te zetten op preventie door klimaatactie te integreren met gezondheidsbeleid. De promotie hieromtrent volgt in oktober. Daarnaast ondertekenden zij Green Deal van de zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. IFMSA-NL hoopt daarmee toekomstig gezondheidsprofessionals te verbinden voor klimaatactie voor gezondheid en bij te dragen aan een 50% reductie van de CO2-voetafdruk van de zorg in 2030.

Ten aanzien van medisch onderwijs bracht Act4health in het nieuwe raamplan de punten in kaart waar aan klimaatverandering en gezondheid geïntegreerd moeten worden. Zij zullen hierover in gesprek gaan met de NFU, IMS en het NVMO. Ook gaat Act4health met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de VVM, het netwerk van milieuprofessionals, een jongerentop ten aanzien van luchtvervuiling organiseren. Act4health heeft bovendien richtlijnen geschreven voor interne verduurzaming van IFMSA-NL, richt zich op capacity building omtrent het thema, en zet campagnes en acties op omtrent planetary health en diens subthema’s.

Heeft u interesse in onze standpunten? Bekijk dan ons hernieuwd beleidsdocument. Heeft u vragen of ideeën? U kunt ons benaderen via act4health@ifmsa.nl.Evrim Hotamis 28 september 2020671Nieuws IFMSA-NL