Nieuws

|
Blijf op de hoogte van wat IFMSA-NL doet op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

IFMSA'ers op de bres voor donorschap

De straat op tijdens de Donorweek

13 en 14 oktober stond een groep enthousiaste vrijwilligers op de vismarkt in Groningen om voorbijgangers in te lichten over orgaandonatie. Zij deden dit met het doel om zo veel mogelijk mensen te informeren over het belang van orgaandonatie en het registreren van hun keuze.
Momenteel zijn er te veel wachtende patiënten die uiteindelijk overlijden doordat er niet op tijd een geschikte orgaandonor gevonden wordt. Natuurlijk vinden wij het belangrijk dat mensen orgaandonor worden, maar het überhaupt vastleggen van de keuze vinden wij minstens zo belangrijk, omdat deze moeilijke keuze dan niet aan de nabestaanden wordt voorgelegd, aldus Anke Leeuwerik, die verantwoordelijk is voor deze actie.

De groep vrijwilligers bestaat uit leden van IFMSA-NL, Transplantatiecoördinatoren en leden van het transplantatieteam van het UMCG. Zij stonden met een kraam en een ambulance op de vismarkt, waar een gezellige drukte heerste. Alle vragen omtrent orgaandonatie konden hier gesteld en beantwoord worden. Ook was er tijd en ruimte voor mensen om zich meteen in te schrijven als orgaandonor. De kinderen konden in de tussentijd worden voorzien van een ballon of een rondleiding in de transplantatie-ambulance.

Met het werven van donoren en het geven van voorlichting over orgaan- en weefseldonatie draagt IFMSA-NL bij aan het verbeteren van de gezondheid binnen de samenleving. Dit jaar heeft de straatactie er voor gezorgd dat ruim 120 mensen hun keuze vastgelegd hebben in het donorregister. Daarnaast werden er ruim 800 mensen geïnformeerd over dit belangrijke onderwerp.

Ook op de andere zeven medische faculteiten in Nederland zijn de studenten van IFMSA-NL actief bezig om studenten en andere geïnteresseerden te informeren en te helpen in hun keuze wat betreft orgaan- en weefseldonatie.Wil je hier meer over weten? Kijk dan eens op deze website.

Suzanne Luesken 13 februari 20166864Nieuws GroningenOrgaandonatieproject