Nieuws

|
Blijf op de hoogte van wat IFMSA-NL doet op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Opleiden voor de zorg van de toekomst

IFMSA-NL op het NVMO congres

Foto: Eva Boerboom

Gezondheidszorg is in transitie. Hoe kunnen medisch studenten van nu opgeleid worden tot artsen die kunnen werken in het gezondheidszorgsysteem van de toekomst? Rondom deze vraag is 17 en 18 november het congres van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) georganiseerd in Egmond aan Zee. Vrijwilligers van IFMSA-NL waren aanwezig om mee te denken over dit onderwerp vanuit ons perspectief: global health.

IFMSA-NL faciliteerde een rondetafelsessie met als thema 'internationalisering van het medisch curriculum'. Tijdens deze sessie werd gediscussieerd over hoe artsen internationale en interculturele competenties op kunnen doen om te kunnen werken in onze globaliserende samenleving. Verschillende betrokkenen bij medisch onderwijs deelden hun ervaringen met betrekking tot internationalisering binnen het medisch curriculum en hun ideeën over hoe barrières betreffende internationalisering van medisch onderwijs overwonnen kunnen worden.

Vervolgens heeft IFMSA-NL een workshop gegeven over succesvolle voorbereiding van medisch studenten op hun stage in het buitenland. Deelnemers van de workshop hebben inzicht gekregen in wat een goede stagevoorbereiding voor studenten precies omvat en hoe verschillende aanbevelingen wat betreft deze voorbereiding geïmplementeerd kunnen worden. Uitkomsten uit verschillende onderzoeken over dit onderwerp kwamen hierbij aan bod en door de deelnemers van de workshop werden methodes en ervaringen uitgewisseld.

Tot slot hebben vrijwilligers van IFMSA-NL deelgenomen aan de NVMO-preconference op 16 november die georganiseerd werd door het Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO).

De bijdragen van IFMSA-NL aan het congres zijn inmiddels nabesproken en er wordt verder gewerkt met de concrete uitkomsten van de sessies. Meer weten? Mail dan naar nome@ifmsa.nlWil je hier meer over weten? Kijk dan eens op deze website.

Voor meer informatie kun je mailen naar nome@ifmsa.nl.

Laura Kalkman 22 december 20165969Nieuws IFMSA-NL