Nieuws

|
Blijf op de hoogte van wat IFMSA-NL doet op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

IFMSA-NL spreekt zich uit tegen de 'Muslim Ban'IFMSA-NL would like to share its standpoint regarding the new immigration policy installed by President Trump, commonly referred to as the 'Muslim Ban'. We strongly disapprove of this policy and would like to make known that we do not think any country, and especially a country in such a leading position as the United States of America, should discriminate people on any grounds. IFMSA-NL tries to improve global health through many projects, one of which is the organization of international exchanges for medical students. The ban, installed by President Trump, has a direct impact on all exchanges worldwide, which impairs the exchange of knowledge in all fields. In our eyes, this directly affects the globalization and improvement of healthcare. More information on the importance of exchanges can be found on our website and via this link: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1701339 #NoMuslimBan


IFMSA-NL keurt het decreet van President Trump over het immigratieverbod -ook wel de 'Muslim Ban' genoemd- af. Wij vinden dat geen enkel land, zeker een land met een dergelijke voorbeeldfunctie als de Verenigde Staten van Amerika, mensen kan discrimineren, op welke grond dan ook. IFMSA-NL probeert met al haar projecten Global Health te verbeteren, door onder andere de organisatie van internationale stages voor medisch studenten. Het beleid van Trump heeft een directe impact op alle uitwisselingen en daardoor de uitwisseling van kennis op alle gebieden. Naar onze mening benadeelt dit beleid direct de globalisatie en de verbetering van de gezondheidszorg. Meer informatie over het belang van uitwisselingen kan gevonden worden op onze website en via deze link: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1701339 #NoMuslimBanIFMSA-NL 12 februari 20174060Nieuws IFMSA-NL