Nieuws

|
Blijf op de hoogte van wat IFMSA-NL doet op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Samenwerking IFMSA-NL en Ministerie van VWS

Studenten betrokken bij Global Health beleid / Students involved in Global Health Policy

(English below)

Het betrekken van toekomstig zorgprofessionals bij Global Health beleid; dat was de inzet waarmee we precies een jaar geleden het gesprek aangingen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Wij pleitten ervoor een youth delegate als onderdeel van de Nederlandse delegatie naar de World Health Assembly te laten gaan om op te komen voor de belangen van de patiënten van de toekomst. Na meerdere gesprekken zijn IFMSA-NL en de Ministeries van VWS en BZ een samenwerking hieromtrent aangegaan.

Het doel van de samenwerking is enerzijds om toekomstig zorgprofessionals te betrekken bij gezondheidsbeleid en anderzijds om studenten inzicht te geven in hoe beleid omtrent Global Health tot stand komt, hoe de WHO werkt en hoe Nederland zich internationaal inzet voor Global Health. We zijn een pilot gestart die in de zomer door partijen geëvalueerd zal worden en hopelijk zal leiden tot een vruchtbare samenwerking voor langere tijd.

Om te beginnen heeft Pieter de Coninck namens het Ministerie van VWS een lezing over de aanstaande World Health Assembly (WHA) gegeven tijdens de Jaarvergadering van IFMSA-NL in Utrecht. Op 10 juni zal opnieuw een lezing plaatsvinden, ditmaal om terug te blikken op de WHA.

Ten tweede deelname aan de World Health Assembly (WHA). Van 22 tot met 31 mei vindt in Genève de WHA plaats, de jaarlijkse bijeenkomst en het besluitvormend orgaan van de WHO; de World Health Organization. De WHO is de toonaangevende autoriteit op het gebied van internationale gezondheid en gezondheidszorg, en zet zich als onderdeel van de Verenigde Naties in om wereldwijd een betere en gezondere toekomst te realiseren met de hoogst bereikbare gezondheidstoestand voor iedereen. Namens IFMSA-NL zal Renée Burger, vierdejaars geneeskundestudent uit Amsterdam, mee naar Genève gaan met de Nederlandse delegatie. Zij zal tijdens de WHA een korte speech geven over het agendapunt ‘Progress in the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development’.

Wil je meer weten over de WHA en/of op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het Youth Delegate Programme, houdt dan op de Facbookpagina van IFMSA-NL in de gaten of volg Renée op Twitter tijdens haar aanwezigheid bij de WHA (@Renee_J_Burger). Voor vragen zijn wij bereikbaar op youthdelegate@ifmsa.nl


English:

Including future healthcare professionals in global health policy; that was our objective one year ago when we entered into dialogue with the Ministry of Health, Welfare and Sports and the Ministry of Foreign Affairs. We pleaded for a youth delegate as part of the Dutch delegation to the World Health Assembly (WHA) to promote the health interest of our future patients. After multiple conversations IFMSA - The Netherlands and both Ministries established a partnership.

The partnership has two important goals. Firstly, we want to include future healthcare professionals in global health policy. Secondly, we want to expand the knowledge and understanding among students for global health policy, the WHO (World Health Organization) and the role of the Dutch government in international health policy. Therefore we started a pilot this year, which will be evaluated by both parties this summer.

To attain the goals mentioned above, two main actions took place. During the General Assembly of IFMSA-the Netherlands Pieter de Coninck, Senior Advisor at the Ministry of Health, Welfare and Sports, gave a lecture on the upcoming World Health Assembly. On June 10 another lecture will be organized to reflect on the WHA.

Another important part of the partnership was participation in the WHA, which will take place in Geneva between May 22 and 31. The WHA is the annual meeting and the decision-making body of the WHO. The WHO is the directing and coordinating authority on international health within the United Nations’ system and aims to build a better, healthier future for people all over the world.

On behalf of IFMSA-the Netherlands, Renée Burger, a fourth year medical student from Amsterdam, will be part of the Dutch delegation to the WHA. During the meeting she will make a short statement on the agenda item ‘Progress in the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development’.

If you want to know more about the WHA or if you want to stay informed about developments concerning the youth delegate program, please like the official Facebook page of IFMSA-the Netherlands or follow Renée on Twitter during her presence at the WHA (@Renee_J_Burger). For questions: youthdelegate@ifmsa.nlVoor meer informatie kun je mailen naar youthdelegate@ifmsa.nl.

Roos Kistemaker 18 mei 20174035Nieuws IFMSA-NL