IFMSA-NL

|
IFMSA-NL is een (inter)nationale organisatie van geneeskundestudenten. We dragen bij aan public health door het organiseren van uitwisselingsprogramma’s en een breed scala aan projecten.
Kofi Annan, voormalig secretaris-generaal van de VN, schreef over IFMSA: “As Medical students committed to sharing your knowledge and skills internationally, you are a powerful source of hope for the future. I commend your determination to use your medical training to benefit all members of society.”

Ons doel

Door internationalisering komt Global Health steeds dichterbij. Grenzen vervagen, waarbij de gezondheidszorg steeds voor nieuwe uitdagingen komt te staan. Sinds 1980 is IFMSA-NL het internationaal platform voor medisch studenten met initiatieven die zich richten op bewustwording en verbetering van Global Health in de samenleving en op persoonlijke ontwikkeling van toekomstige professionals in de gezondheidszorg. Zij laat toekomstig medisch professionals al vroeg kennis maken met deze ontwikkeling door middel van projecten, congressen en stages. IFMSA-NL is vertegenwoordigd op alle acht de medische faculteiten van Nederland en heeft 900 actieve leden, die samen 7200 studenten bereiken. IFMSA-NL stelt studenten in staat hun kennis en vaardigheden te benutten, te vergroten en te delen door middel van projecten en trainingen.

Onze visie

IFMSA-NL streeft ernaar medisch georiënteerde studenten te verenigen voor global health en hen de benodigde waarden, kennis en vaardigheden te geven om hieraan bij te dragen binnen de gezondheidssector en de maatschappij.

Onze missie

IFMSA-NL vormt een platform voor medisch georiënteerde studenten in heel Nederland en verenigt hen in lokale, nationale en internationale initiatieven welke impact hebben op de samenleving, persoonlijke groei stimuleren en bijdragen aan de diverse aspecten van global health.

Ons internationale netwerk

IFMSA-NL staat niet alleen, maar werkt samen met medisch studenten wereldwijd. Deze samenwerking wordt versterkt door banden met internationale organisaties, zoals de WHO, EU en VN. Het hele jaar door is er overal ter hele wereld gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. Met medestudenten uit meer dan 100 landen maken wij het verschil!

ANBI-status

Aan IFMSA-NL is de ANBI-status toegekend (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Dit toont aan dat wij een integere vereniging zonder winstoogmerk zijn en dat wij ons vrijwel volledig inzetten voor het algemeen belang. Dit betekent ook dat het u wellicht fiscaal voordeel oplevert om IFMSA-NL te steunen door een gift. Voor meer informatie over de ANBI-status en de fiscale voordelen van doneren, kunt u deze website bezoeken. In kader van onze ANBI-status moeten wij vermelden dat onze Bestuurders en National Officers geen vacatiegeld ontvangen, maar wel een onkostenvergoeding.

Meer informatie

IFMSA-NL is een diverse, ideologische organisatie, die transparantie hoog in het vaandel heeft staan. Zij draait volledig op de inzet van onbetaalde vrijwilligers, bij zowel het uitvoeren van lokale projecten als het besturen van de vereniging. Zo komen alle financiële middelen ten goede van onze projecten en activiteiten. Hieronder vindt u onder andere het huidige beleidsplan, financiële documenten en jaarverslagen.
Beleid
Statuten
Jaarverslagen
Financiën

Bestuur 2019-2020


 Kimberley Nagesser
  Voorzitter

 Vacant
  Vicevoorzitter Intern

 Vacant
  Vicevoorzitter Extern

 Vacant
  Penningmeester

 Vacant
  Secretaris
 Sie Meng Lee
  Bestuurslid
  Internationale
  Betrekkingen

Kevin Fransen
  Bestuurslid PR en
  Marketing

 Vacant
  Bestuurslid Projecten
  en Activiteiten


 

National Officers 2019-2020

De National Officers coördineren de projecten van IFMSA-NL. Zij nemen elk een aantal projecten met een soortgelijk thema onder hun hoede.


 Vacant
  National Exchange
  Officer General
 Vacant
  National Exchange
  Officer on Incoming
  students
 Vacant
  National Exchange
  Officer on Outgoing
  students

 Vacant
  National Public
  Health Officer
 Zahra Sakhizadah
  National Officer
  on human Rights
  and Peace Fannie Janssen
  National Officer on
  Sexual and
  Reproductive health
  including HIV/AIDS
 Ruben Visser
  National Officer
  on Medical
  Education
 

Comité van Aanbeveling

De volgende personen hebben aangegeven achter IFMSA-NL te staan:
 • Dhr. J. Wijbrandi
 • directeur UNICEF Nederland
 • Prof. Dr. M. Paul
 • voorzitter College van Bestuur Maastricht University
 • Prof. Dr. A. Scherpbier
 • decaan/vicevoorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC+
 • Prof. Dr. J. Verweij
 • decaan/vicevoorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC
 • Prof. Dr. F. Miedema
 • decaan/vicevoorzitter Raad van Bestuur UMC Utrecht
 • Prof. Dr. P. Smits
 • decaan/vicevoorzitter Raad van Bestuur UMC St. Radboud
 • Prof. Dr. P.C.W. Hogendoorn
 • decaan/vicevoorzitter Raad van Bestuur LUMC
 • Prof. Dr. F. Kuipers
 • decaan/vicevoorzitter Raad van Bestuur UMC Groningen