Act4Health

Act4Health

Klimaatverandering als gezondheidsprobleem

In lijn met de bevindingen van Costello et al., in 2009 gepubliceerd in de Lancet, erkent IFMSA-NL dat klimaatverandering grote gevolgen heeft op de menselijke gezondheid en het grootste gezondheidsprobleem is van de 21e eeuw.

Nu al overlijden jaarlijks meer dan 8 miljoen mensen aan de oorzaken en gevolgen hiervan.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat klimaat 23% van de wereldwijde mortaliteit beïnvloedt en verwacht dat dit cijfer komende jaren alleen maar zal toenemen.

Een direct gevolg van klimaatverandering op gezondheid is de toename van extreme weersomstandigheden die leiden tot verwondingen en aan hitte gerelateerde sterfte door uitdroging en verergering van hart- en longaandoeningen.
Indirecte gevolgen komen voort uit veranderingen in het milieu ten gevolge van klimaatverandering.

Voorbeelden hiervan zijn toename en verergering van respiratoire aandoeningen door toename van allergenen en luchtvervuiling; toename van uitbraken van infectieziekten en door vector overgedragen ziekten vanwege een gunstiger klimaat voor pathogenen; migratie en toename van conflicten door droogtes, extreme weersomstandigheden en bosbranden; watertekort en ondervoeding.

Tegelijkertijd biedt klimaatactie veel gezondheidskansen: de aanpak van luchtvervuiling zorgt voor een afname van pulmonale, cardiale en neurologische aandoeningen; het verhogen van plantaardige eiwitintake ten koste van dierlijk eiwit (klimaatveranderingsoplossing nummer 4) kan de wereldwijde ziektelast met meer dan 20% verminderen; het vergroenen van steden draagt bij aan een betere mentale gezondheid en actief transport, en daarmee CO2-reductie en beweging.

Klimaatactie

Omdat in de politiek en medische wereld te weinig wordt gesproken over klimaatverandering in relatie tot gezondheid, zet de advocacygroep Act4health zich in voor:

  • Het centraal stellen van gezondheid in het publieke klimaatdebat, en daarmee klimaatmitigatie- en adaptatie in te zetten voor gezondheidsbevordering;
  • De verduurzaming van de zorg;
  • De implementatie van de relatie tussen klimaatverandering en gezondheid in het medisch onderwijs;

Binnen de verschillende projecten, vaak in samenwerking met externe partijen, werkt Act4health aan deze pilaren.
Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het project Clean Air waarbinnen samen met de European Medical Students´ Association (EMSA) vorm wordt gegeven aan acties ter bestrijding van de luchtvervuiling in Nederland;
  • De samenwerking met lokale Green Teams waarmee actie wordt gevoerd voor o.a. de implementatie van klimaat en gezondheid in het medisch onderwijs;
  • De ifmsa.nlToolkit Studenten en Duurzame zorg geschreven voor studenten die willen bijdragen aan de verduurzaming hun ziekenhuis of medische faculteit;
  • De facilitatie van de lancering van het youtube.com2020 Lancet Countdown report;
  • De Green Deal IFMSA-NL voor interne verduurzaming;
  • De campagne degeneeskundestudent.nl"Klimaatzorgen, gezondheidzorgen #mijeenzorg", opgezet samen met De Geneeskundestudent, ter bewustwording van de gezondheidseffecten van klimaatverandering onder haar volgers;
  • Een actieve lobby binnen de landelijke politiek in de aanloop naar de verkiezingen van maart 2021;

Al deze werkzaamheden zijn binnen de Green Deal 2.0 Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst vastgelegd in de inspanningsbelofte die IFMSA-NL in september 2020 heeft ondertekend.

Documenten

Interesse in deelnemen aan dit project, of denk je bij te kunnen dragen? Voel je vrij contact op te nemen met ons op act4health@ifmsa.nl!

Dit project vind je wellicht ook interessant: