Projecten

|
Onze projecten richten zich op mensenrechten en vluchtelingen, seksuele gezondheid, public health, medisch onderwijs en Europese educatie en integratie. Hier werken ruim 800 studenten aan mee.

Acute Gifsituaties

Acute Gifsituaties is één van de twee keuzevakken die IFMSA-UvA organiseert op het AMC. Binnen het geneeskundig curriculum wordt er nauwelijks aandacht besteed aan schadelijke en giftige stoffen of toxicologie. Met dit keuzevak hopen we medisch studenten zowel meer inzicht te verschaffen in hoe te handelen in bepaalde situaties als ook meer inzicht te geven in welke processen in het menselijk lichaam als reactie op bepaalde vergiftigingen plaatsvinden.

Wil je meer weten over de inhoud van het keuzevak of wil je helpen het te organiseren? Mail dan naar gif.uva@ifmsa.nl.

Acute Gifsituaties wordt momenteel georganiseerd in: Universiteit van Amsterdam,