Projecten

|
Onze projecten richten zich op mensenrechten en vluchtelingen, seksuele gezondheid, public health, medisch onderwijs en Europese educatie en integratie. Hier werken ruim 800 studenten aan mee.

Bloeddonorproject

'Become a hero, be a donor'


Donorrequest is de overkoepelende naam voor de IFMSA-NL-projecten die te maken hebben met donatie, namelijk het Bloeddonor-, Marrow- en Orgaandonatieproject. Bij het Bloeddonorproject informeren we mensen over bloeddonatie en proberen we hen te motiveren om zich in te schrijven als bloeddonor. Er zijn veel patiënten die bloed nodig hebben, waardoor er altijd een grote vraag naar bloeddonoren is. Via verschillende activiteiten worden donoren geworven. Hierbij kan mendenken aan posteracties, flyermomenten, stands met informatie en diverse mogelijkheden om je direct aan te melden als donor (in bijvoorbeeld het ziekenhuis of op festivals), maar ook middels bloedprik-workshops voor medische studenten en rondleidingen bij de bloedbank.  

Het organiseren van het Bloeddonorproject gebeurt in samenwerking met Sanquin. Voor meer informatie over bloeddonatie kun je dan ook terecht op www.sanquin.nlBloeddonorproject wordt momenteel georganiseerd in: Universiteit van Amsterdam, Groningen, Maastricht, Rotterdam, Utrecht, website, Nijmegen, VU Medisch Centrum

Wil je meer informatie? Mail dan naar: bloeddonor@ifmsa.nl