Projecten

|
Onze projecten richten zich op mensenrechten en vluchtelingen, seksuele gezondheid, public health, medisch onderwijs en Europese educatie en integratie. Hier werken ruim 800 studenten aan mee.

Bloeddonorproject

'Become a hero, be a donor'


Donorrequest is de overkoepelende naam voor de IFMSA-NL-projecten die te maken hebben met donatie. Het bloeddonorproject is een van deze drie projecten die naast het Marrow en het Orgaandonatieproject onder Donorrequest vallen. Bij het bloeddonorproject informeren we mensen over bloeddonatie en proberen we hen te motiveren om zich in te schrijven als bloeddonor. Er zijn veel patiënten die bloed nodig hebben, waardoor er altijd een grote vraag naar bloeddonoren is. Daarom worden middels verschillende activiteiten bloeddonoren geworven. Dit gebeurt onder andere door middel van posteracties, flyermomenten, stands met informatie en diverse mogelijkheden om zich direct aan te melden als donor (in bijvoorbeeld het ziekenhuis of op festivals). Maar ook middels bloedprikworkshops voor medische studenten en rondleidingen bij de bloedbank. 

Niet iedereen kan zomaar bloeddonor worden en daarom zijn wij op zoek naar jonge, gezonde mensen, omdat zij het meest geschikt zijn als bloeddonor. We proberen vooral de studenten te stimuleren om bloed te gaan geven en dit ook voor een langere periode te blijven doen. Het organiseren van het Bloeddonorproject gebeurt in samenwerking met Sanquin. Voor meer informatie over bloeddonatie kun je dan ook terecht op www.sanquin.nlWil je meer informatie? Mail dan naar: bloeddonor@ifmsa.nl