Projecten

|
Onze projecten richten zich op mensenrechten en vluchtelingen, seksuele gezondheid, public health, medisch onderwijs en Europese educatie en integratie. Hier werken ruim 800 studenten aan mee.

Donorrequest

Donorrequest is de overkoepelende naam voor de IFMSA-NL-projecten die te maken hebben met donatie. Dit zijn het Orgaandonorproject, het Bloeddonorproject en Marrow. Hieronder volgt een korte beschrijving van deze projecten. Verder wordt er jaarlijks een grote nationale straatactie georganiseerd voor alle drie projecten.

Orgaandonorproject

Het Orgaandonorproject is een project waarbij er in één of twee lesuren informatie over orgaandonatie worden gegeven aan leerlingen van de middelbare school door medische studenten. Het project richt zich erop dat jongeren actief over orgaandonatie na gaan denken en hier een eigen mening over vormen.

Het project is gebaseerd op het concept van ‘peer-education’, les krijgen van iemand die rond hun eigen leeftijd is; iets wat zorgt voor een laagdrempelige sfeer en open discussies in de klas. Een les bestaat uit een presentatie over orgaandonatie door de studenten, gevolgd door één of enkele van de volgende opties: videomateriaal, spellen, ethische stellingen of een discussie.

De lessen zijn gericht op leerlingen van 15-19 jaar van elk opleidingsniveau (vmbo/havo/vwo) en zijn vooral geschikt om gegeven te worden in lessen biologie, maatschappijleer of aanverwante vakken. Bij het orgaandonorproject werken wij samen met de Nederlande Transplantatie Stichting. Ga voor meer informatie naar www.transplantatiestichting.nl

Het Bloeddonorproject

Het bloeddonorproject is een project waarbij we proberen nieuwe bloeddonoren te werven. Er is altijd een grote vraag naar bloeddonoren, er zijn in het ziekenhuis immers altijd patiënten die bloed nodig hebben. Daarom worden middels verschillende activiteiten bloeddonoren geworven. Dit gebeurt onder andere door middel van posteracties, flyermomenten, stands met informatie en diverse mogelijkheden om zich direct aan te melden. Ook worden er voor medisch studenten bloedprikworkshops georganiseerd en zijn er mogelijkheden voor een rondleiding bij de bloedbank.

Niet iedereen kan zomaar bloeddonor worden en daarom zijn wij op zoek naar jonge, gezonde mensen, die het meest geschikt zijn om bloeddonor te worden. Omdat zij jong zijn, zullen zij ook langer bloed kunnen geven. Daarom werven wij vooral onder studenten omdat wij hopen hen te kunnen stimuleren bloed te gaan geven en dit ook een langere periode te blijven doen. Het organiseren van het Bloeddonorproject gebeurt in samenwerking met Sanquin. Voor meer informatie over bloeddonatie kun je dan ook terecht op www.sanquin.nl

Marrow

Met het Marrow-project richt zich op bewustzijn creeëren over het bestaan van stamceldonatie, informatie te verschaffen over stamceldonatie en zo mogelijk het werven van stamceldonoren.

Stamceltransplantatie is een therapie voor volwassenen en kinderen met een bloedziekte zoals leukemie. Vaak is deze therapie voor deze patiënten de enige manier om te kunnen overleven. 30% van de patiënten vindt binnen hun familie een geschikte donor. 70% van de patiënten is afhankelijk van vrijwillige onverwante donoren. Stamcellen worden afgenomen uit het beenmerg of uit het bloed. Middels stamceldonatie kunnen direct levens worden gered en iedere aanmelding vergroot de kans op het vinden van een geschikte donor voor een patiënt.

Middels posters, flyers en het gebruik van social media willen wij het bestaan van stamceldonatie onder de aandacht brengen in Nederland. Voor mensen die meer willen weten wordt een info-avond georganiseerd. Bij het Marrow-project werken wij samen met de stamceldonorbank Europdonor. Ga voor meer informatie naar www.stamceldonor.nl.Wil je meer informatie? Mail dan naar: donorrequest@ifmsa.nl