Projecten

|
Onze projecten richten zich op mensenrechten en vluchtelingen, seksuele gezondheid, public health, medisch onderwijs en Europese educatie en integratie. Hier werken ruim 800 studenten aan mee.

Donorrequest

'Become a hero, be a donor'


Donorrequest is de overkoepelende naam voor de IFMSA-NL-projecten die te maken hebben met donatie. Hieronder vallen het Orgaandonorproject, het Bloeddonorproject en het Marrowproject.

Orgaandonorproject

Het Orgaandonorproject is een project waarbij er in één of twee lesuren informatie over orgaandonatie worden gegeven aan leerlingen van de middelbare school door (medische) studenten. Het project richt zich erop dat jongeren actief over orgaandonatie na gaan denken en hier een eigen mening over vormen.

Het project is gebaseerd op het concept van ‘peer-education’, les krijgen van iemand die rond hun eigen leeftijd is; iets wat zorgt voor een laagdrempelige sfeer en open discussies in de klas. Een les bestaat uit een presentatie over orgaandonatie door de studenten, gevolgd door één of enkele van de volgende opties: videomateriaal, spellen, ethische stellingen of een discussie. 

De lessen zijn gericht op leerlingen van 15-19 jaar van elk opleidingsniveau (vmbo/havo/vwo) en zijn vooral geschikt om gegeven te worden in lessen biologie, maatschappijleer of aanverwante vakken. Bij het orgaandonorproject werken wij samen met de Nederlande Transplantatie Stichting. Ga voor meer informatie naar www.transplantatiestichting.nl

Het Bloeddonorproject

Donorrequest is de overkoepelende naam voor de IFMSA-NL-projecten die te maken hebben met donatie. Het bloeddonorproject is een van deze drie projecten die naast het Marrow en het Orgaandonatieproject onder Donorrequest vallen. Bij het bloeddonorproject informeren we mensen over bloeddonatie en proberen we hen te motiveren om zich in te schrijven als bloeddonor. Er zijn veel patiënten die bloed nodig hebben, waardoor er altijd een grote vraag naar bloeddonoren is. Daarom worden middels verschillende activiteiten bloeddonoren geworven. Dit gebeurt onder andere door middel van posteracties, flyermomenten, stands met informatie en diverse mogelijkheden om zich direct aan te melden als donor (in bijvoorbeeld het ziekenhuis of op festivals). Maar ook middels bloedprikworkshops voor medische studenten en rondleidingen bij de bloedbank..

Niet iedereen kan zomaar bloeddonor worden en daarom zijn wij op zoek naar jonge, gezonde mensen, omdat zij het meest geschikt zijn als bloeddonor. We proberen vooral de studenten te stimuleren om bloed te gaan geven en dit ook voor een langere periode te blijven doen. Het organiseren van het Bloeddonorproject gebeurt in samenwerking met Sanquin. Voor meer informatie over bloeddonatie kun je dan ook terecht op www.sanquin.nl en voor vragen over ons project kan je mailen naar bloeddonor@ifmsa.nl.


Marrow

Het Marrow-project richt zich op bewustzijn creeëren over het bestaan van stamceldonatie, informatie verschaffen over stamceldonatie en zo mogelijk het werven van stamceldonoren.

Stamceltransplantatie is een therapie voor volwassenen en kinderen met een bloedziekte zoals leukemie. Vaak is deze therapie voor deze patiënten de enige manier om te kunnen overleven. 30% van de patiënten vindt binnen hun familie een geschikte donor. 70% van de patiënten is afhankelijk van vrijwillige onverwante donoren. Stamcellen worden afgenomen uit het beenmerg of uit het bloed. Stamceldonatie kunnen direct levens worden gered en iedere aanmelding vergroot de kans op het vinden van een geschikte donor voor een patiënt.

Door middel van posters, flyers en het gebruik van social media willen wij het bestaan van stamceldonatie onder de aandacht brengen in Nederland. Voor mensen die meer willen weten wordt een info-avond georganiseerd. Bij het Marrow-project werken wij samen met de stamceldonorbank Europdonor. Ga voor meer informatie naar www.stamceldonor.nl.. Voor vragen over ons project kan je mailen naar marrow@ifmsa.nl.


Donorrequestwordt momenteel georganiseerd in Universiteit van Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht, Rotterdam, Utrecht, , Nijmegen

Wil je meer informatie? Mail dan naar: donorrequest@ifmsa.nl