Projecten

|
Onze projecten richten zich op mensenrechten en vluchtelingen, seksuele gezondheid, public health, medisch onderwijs en Europese educatie en integratie. Hier werken ruim 800 studenten aan mee.

Feeling Blue

Veel (medisch) studenten kampen met problemen van de mentale gezondheid. Vooral burn-out en depressie zijn veel voorkomende klachten bij jonge zorgprofessionals1,2,3,4,5. Helaas blijven deze problemen vaak onbesproken en rust er nog steeds een stigma op het hebben van mentale problemen.
Door middel van het project Feeling Blue wil IFMSA-UvA bijdragen aan het doorbreken van het stigma en de onwetendheid omtrent deze problemen. Door het organiseren van ludieke acties en het verspreiden van posters en flyers met informatie hopen wij bewustwording te creƫren en daarnaast handvatten te bieden aan (medisch) studenten die kampen met dergelijke problemen. Daarnaast zal er rondom 10 oktober, World Mental Health Day, een zogenaamde Blue Week georganiseerd worden die geheel in het teken zal staan van mentale gezondheid.
Tenslotte zet het project zich in om de problemen die er zijn op het gebied van mentale gezondheid onder de aandacht te brengen van de decanen en opleidingsdirecteuren opdat er vanuit de universiteit ook aandacht wordt besteed aan dit probleem.

Dit project wordt georganiseerd op de Universiteit van Amsterdam. Wilt u meer informatie of wilt u wellicht samenwerken, mail dan naar feelingblue.uva@ifmsa.nl!

[1] Dyrbye L, Thomas M, Massie F, Power D, Eacker A, Harper W et al. Burnout and suicidal ideation among U.S. medical students. Ann Intern Med. 2008;149(5):334-41.
[2] Haldorsen H, Bak N, Dissing A, Petersson B. Stress and symptoms of depression among medical students at the University of Copenhagen. Scand J Public Health 2014;42(1):89-95.
[3] Tyssen R, Vaglum P, Aasland O, Gronvold N, Ekeberg, O. Use of alcohol to cope with tension, and its relation to gender, years in medical school and hazardous drinking: A study of two nation-wide Norwegian samples of medical students. Addiction 1998; 93(9):1341-1349.
[4] Boersma H, Conijn M. Veel burn-out onder geneeskundestudenten. Internetsite Medisch Contact.
[5] Kwant L de. Bijna 18 procent coassistenten heeft burn-out. Internetsite Arts in Spe.

Feeling Blue wordt momenteel georganiseerd in: Universiteit van Amsterdam