Projecten

|
Onze projecten richten zich op mensenrechten en vluchtelingen, seksuele gezondheid, public health, medisch onderwijs en Europese educatie en integratie. Hier werken ruim 800 studenten aan mee.

Marrowproject

'Become a hero, be a donor'


Donorrequest is de overkoepelende naam voor de IFMSA-NL-projecten die te maken hebben met donatie. Het Marrowproject is een van deze drie projecten die naast het Bloeddonor en het Orgaandonatieproject onder Donorrequest vallen. Het Marrow-project richt zich op bewustzijn creeëren over het bestaan van stamceldonatie, informatie verschaffen over stamceldonatie en zo mogelijk het werven van stamceldonoren.

Stamceltransplantatie is een therapie voor volwassenen en kinderen met een bloedziekte zoals leukemie. Vaak is deze therapie voor deze patiënten de enige manier om te kunnen overleven. 30% van de patiënten vindt binnen hun familie een geschikte donor. 70% van de patiënten is afhankelijk van vrijwillige onverwante donoren. Stamcellen worden afgenomen uit het beenmerg of uit het bloed. Stamceldonatie kunnen direct levens worden gered en iedere aanmelding vergroot de kans op het vinden van een geschikte donor voor een patiënt.

Door middel van posters, flyers en het gebruik van social media willen wij het bestaan van stamceldonatie onder de aandacht brengen in Nederland. Voor mensen die meer willen weten wordt een info-avond georganiseerd. Bij het Marrow-project werken wij samen met de stamceldonorbank Matchis. Ga voor meer informatie naar www.stamceldonor.nl.Wil je meer informatie? Mail dan naar: marrow@ifmsa.nl