Projecten

|
Onze projecten richten zich op mensenrechten en vluchtelingen, seksuele gezondheid, public health, medisch onderwijs en Europese educatie en integratie. Hier werken ruim 800 studenten aan mee.

Orgaandonatieproject

'Become a hero, be a donor'


Donorrequest is de overkoepelende naam voor de IFMSA-NL-projecten die te maken hebben met donatie. Het Orgaandonatieproject is een van deze drie projecten die naast het Marrow en het bloeddonorproject onder Donorrequest vallen. Het Orgaandonorproject is een project waarbij er in één of twee lesuren informatie over orgaandonatie worden gegeven aan leerlingen van de middelbare school door (medische) studenten. Het project richt zich erop dat jongeren actief over orgaandonatie na gaan denken en hier een eigen mening over vormen.

Het project is gebaseerd op het concept van ‘peer-education’, les krijgen van iemand die rond hun eigen leeftijd is; iets wat zorgt voor een laagdrempelige sfeer en open discussies in de klas. Een les bestaat uit een presentatie over orgaandonatie door de studenten, gevolgd door één of enkele van de volgende opties: videomateriaal, spellen, ethische stellingen of een discussie. 

De lessen zijn gericht op leerlingen van 15-19 jaar van elk opleidingsniveau (vmbo/havo/vwo) en zijn vooral geschikt om gegeven te worden in lessen biologie, maatschappijleer of aanverwante vakken. Bij het orgaandonorproject werken wij samen met de Nederlande Transplantatie Stichting. Ga voor meer informatie naar www.transplantatiestichting.nlWil je meer informatie? Mail dan naar: ndc@ifmsa.nl