Projecten

|
Onze projecten richten zich op mensenrechten en vluchtelingen, seksuele gezondheid, public health, medisch onderwijs en Europese educatie en integratie. Hier werken ruim 800 studenten aan mee.

Orgaandonatieproject

'Become a hero, be a donor'


Donorrequest is de overkoepelende naam voor de IFMSA-NL-projecten die te maken hebben met donatie, namelijk het Bloeddonor-, Marrow- en Orgaandonatieproject. Het Orgaandonatieproject is een project waarbij er in één of twee lesuren informatie over orgaandonatie wordt gegeven aan leerlingen van de middelbare school door (medisch) studenten. Het doel van het project is jongeren te stimuleren actief na te denken over orgaandonatie en hier een eigen mening over te vormen.

Het project is gebaseerd op het concept van ‘peer-education’: les krijgen van iemand die van de eigen leeftijd is. Dit zorgt voor een laagdrempelige sfeer en open discussies in de klas. Een les bestaat uit een informatieve presentatie over orgaandonatie, gevolgd door één of enkele van de volgende onderdelen: videomateriaal, spellen, ethische stellingen of een discussie.

De lessen zijn gericht op leerlingen van 15-19 jaar van elk opleidingsniveau (vmbo/havo/vwo) en zijn vooral geschikt om gegeven te worden in lessen biologie, maatschappijleer of aanverwante vakken.
Orgaandonatieproject wordt momenteel georganiseerd in: Universiteit van Amsterdam, Groningen, Maastricht, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen, VU Medisch Centrum

Wil je meer informatie? Mail dan naar: ndc@ifmsa.nl