Projecten

|
Onze projecten richten zich op mensenrechten en vluchtelingen, seksuele gezondheid, public health, medisch onderwijs en Europese educatie en integratie. Hier werken ruim 800 studenten aan mee.

Sport & Support

Het streven van ‘Sport & Support’ is om medisch studenten inzicht geven in de manieren waarop geneeskunde en sport samenkomen, en hen te leren hoe je goed en veilig kunt sporten met behulp van theorie en praktijkonderwijs.

Na het volgen van de dag zullen de studenten:
1. Meer hebben geleerd over het raakvlak tussen sport en geneeskunde;
2. In staat zijn om op basis niveau te tapen;
3. In staat zijn om een eenvoudige sportmassage te geven;
4. Meer weten over hoe blessures voorkomen kunnen worden.


Sport & Supportwordt momenteel georganiseerd in: