Projecten

|
Onze projecten richten zich op mensenrechten en vluchtelingen, seksuele gezondheid, public health, medisch onderwijs en Europese educatie en integratie. Hier werken ruim 800 studenten aan mee.

Universities Allied for Essential Medicines

Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) is een internationale non-profit organisatie die in Utrecht onder IFMSA-Utrecht valt en samenwerkt met IFMSA-Utrecht, in de vorm van een werkgroep. UAEM-Utrecht heeft als missie om toegang tot geneesmiddelen en medische innovaties te promoten in laag of middel ontwikkelde landen door het veranderen van regels en beleid rondom academische licenties en octrooien. Daarnaast wil UAEM-Utrecht waarborgen dat medisch onderzoek de behoeften van mensen wereldwijd tegemoet komt en studenten in staat stellen om te reageren op de ‘access to medicine & innovation crisis’.

Doelen

UAEM-Utrecht heeft drie hoofddoelen:
1. Access
Het doel is om toegang tot geneesmiddelen en medische innovaties te bevorderen in laag of middel ontwikkelde landen door het veranderen van regels en beleid rondom academische licenties en octrooien.
2. Innovation
Het doel is om te waarborgen dat medisch onderzoek aan universiteiten de behoeften van mensen wereldwijd tegemoet komt.
3. Empowerment
Het doel is om studenten in staat te stellen om te reageren op de ‘access to medicine & innovation crisis’.

Waarden

Als toegewijde studenten geloven wij in sociale gerechtigheid en gezondheidsgelijkheid en vinden wij het onacceptabel dat miljoenen mensen geen toegang hebben tot essentiële geneesmiddelen. In het bijzonder zijn wij bezorgd over mensen in ontwikkelingslanden die onevenredig getroffen worden door de ‘access to medicine & innovation crisis’.

Universiteiten en andere academische instellingen hebben een sociale impact op een samenleving en hebben daarbij een maatschappelijke verantwoordelijkheid tegenover samenleving. Gezien de impact van geneesmiddelen en medische innovaties op het welzijn binnen een samenleving, hebben deze instellingen de verantwoordelijkheid om medische innovatie te bevorderen en de beschikbaarheid ervan binnen de samenleving te waarborgen. In geen ander gebied zijn deze morele verplichtingen zo duidelijk als in de zorgsector.

Samenwerkende studenten van verschillende faculteiten zijn in staat problemen vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en bevinden zich in de unieke positie om normatieve veranderingen door te voeren binnen universiteiten en academische instellingen. UAEM-Utrecht zal de intellectualiteit, integriteit en scherpzinnigheid van haar leden inzetten ten einde innovatie en ook toegang tot geneesmiddelen en medische technologieën voor iedereen te bevorderen.
Onze werkwijze wordt te allen tijde gestuurd door de principes van onpartijdigheid, democratie, transparantie en respect.

Universities Allied for Essential Medicineswordt momenteel georganiseerd in: Utrecht, Universiteit van Amsterdam

Wil je meer informatie? Mail dan naar: uaem.utrecht@ifmsa.nl