Projecten

|
Onze projecten richten zich op mensenrechten en vluchtelingen, seksuele gezondheid, public health, medisch onderwijs en Europese educatie en integratie. Hier werken ruim 800 studenten aan mee.

Youth Delegate-programma

Het Youth Delegate-programma heeft als doel om de betrokkenheid van medisch studenten bij beleid rondom Global Health te vergroten. Een jaar lang zet een student zich hiervoor in als youth delegate, wat onder andere betekent dat hij of zij meegaat naar de World Health Assembly als onderdeel van de Nederlandse delegatie.

WHO

De World Health Organization (WHO) is de VN-organisatie die gaat over de wereldwijde gezondheid. Zoals bij veel VN-organisaties heeft de WHO lidstaten; bijna alle landen zijn lid van de WHO. Deze lidstaten nemen gezamenlijk beslissingen over Global Health tijdens de jaarlijkse World Health Assembly in Genève. Er wordt vergaderd over diverse onderwerpen: van Women’s Children’s and Adolescents’ Health tot tabaksbeleid, van Emergency Response tot het budget van de WHO, van gezondheid in de Sustainable Development Goals tot antibioticaresistentie. Door het jaar heen werken de medewerkers van de WHO in de regionale kantoren en het hoofdkantoor in Genève aan gezondheidsbeleid, het ondersteunen van landen, reageren op gezondheidcrises, voorlichting, het leveren van richtlijnen, en meer. De WHO is vooral een normstellende organisatie, meer dan een uitvoerende organisatie. Kijk voor meer informatie op de website van de WHO.

Youth delegate-programma

Betrokkenheid van geneeskundestudenten bij gezondheidsbeleid is belangrijk omdat veel beslissingen die nu genomen worden invloed hebben op de toekomstige patiënten die wij in de spreekkamer gaan zien. Denk aan antibioticaresistentie; als er nu geen maatregelen worden genomen zullen er steeds vaker organismen voorkomen die resistent zijn tegen alle behandelingen. De meeste geneeskundestudenten komen echter weinig in aanraking met (internationaal) gezondheidsbeleid en weten weinig over de WHO. Om toekomstige artsen meer bij internationaal gezondheidsbeleid te betrekken is het youth delegate-programma opgezet; het is een samenwerking tussen IFMSA-NL en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). In 2017 is een succesvolle pilot gehouden; in 2018 zal de samenwerking voortgezet worden.

De youth delegate gaat als onderdeel van de Nederlandse delegatie mee naar de World Health Assembly en is bij allerlei verschillende onderdelen van de meeting betrokken. Afgelopen jaar heeft de youth delegate onder andere namens Nederland een statement in de vergadering voorgedragen over het belang van een gezondheidsbevorderende omgeving, gesproken op een side-event over adolescents’ health en is ze aanwezig geweest bij enkele bilaterale gesprekken van Nederland. Hier lees je over Renées ervaringen. Voorafgaand aan de WHA bereidt de youth delegate de meeting voor samen met VWS en houdt hij/zij consultaties onder medestudenten. Tijdens deze bijeenkomsten en via (social) media worden toekomstige zorgprofessionals betrokken bij het werk van de youth delegate en daarmee bij internationaal gezondheidsbeleid.Wil je meer informatie? Mail dan naar: youthdelegate@ifmsa.nl