Projecten

|
Onze projecten richten zich op mensenrechten en vluchtelingen, seksuele gezondheid, public health, medisch onderwijs en Europese educatie en integratie. Hier werken ruim 800 studenten aan mee.

Youth Delegate-programma

Het Youth Delegate-programma heeft als doel om de betrokkenheid van medisch studenten bij beleid rondom Global Health te vergroten. Een jaar lang zet een student zich hiervoor in als youth delegate, wat onder andere betekent dat hij of zij meegaat naar de World Health Assembly als onderdeel van de Nederlandse delegatie.

WHO

De World Health Organization (WHO) is de VN-organisatie die gaat over de wereldwijde gezondheid. Zoals bij veel VN-organisaties heeft de WHO lidstaten; bijna alle landen zijn lid van de WHO. Deze lidstaten nemen gezamenlijk beslissingen over Global Health tijdens de jaarlijkse World Health Assembly in Genève. Er wordt vergaderd over diverse onderwerpen: van Women’s Children’s and Adolescents’ Health tot tabaksbeleid, van Emergency Response tot het budget van de WHO, van gezondheid in de Sustainable Development Goals tot antibioticaresistentie. Door het jaar heen werken de medewerkers van de WHO in de regionale kantoren en het hoofdkantoor in Genève aan gezondheidsbeleid, het ondersteunen van landen, reageren op gezondheidcrises, voorlichting, het leveren van richtlijnen, en meer. De WHO is vooral een normstellende organisatie, meer dan een uitvoerende organisatie. Kijk voor meer informatie op de website van de WHO.

Youth delegate-programma

Betrokkenheid van geneeskundestudenten bij gezondheidsbeleid is belangrijk omdat veel beslissingen die nu genomen worden invloed hebben op de toekomstige patiënten die wij in de spreekkamer gaan zien. Denk aan antibioticaresistentie; als er nu geen maatregelen worden genomen zullen er steeds vaker organismen voorkomen die resistent zijn tegen alle behandelingen. De meeste geneeskundestudenten komen echter weinig in aanraking met (internationaal) gezondheidsbeleid en weten weinig over de WHO. Om toekomstige artsen meer bij internationaal gezondheidsbeleid te betrekken is het youth delegate-programma opgezet; het is een samenwerking tussen IFMSA-NL en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). In 2017 is een succesvolle pilot gehouden; in 2018 zal de samenwerking voortgezet worden.

De youth delegate gaat als onderdeel van de Nederlandse delegatie mee naar de World Health Assembly en is bij allerlei verschillende onderdelen van de meeting betrokken. Afgelopen jaar heeft de youth delegate onder andere namens Nederland een statement in de vergadering voorgedragen over het belang van een gezondheidsbevorderende omgeving, gesproken op een side-event over adolescents’ health en is ze aanwezig geweest bij enkele bilaterale gesprekken van Nederland. Hier lees je over Renées ervaringen. Voorafgaand aan de WHA bereidt de youth delegate de meeting voor samen met VWS en houdt hij/zij consultaties onder medestudenten. Tijdens deze bijeenkomsten en via (social) media worden toekomstige zorgprofessionals betrokken bij het werk van de youth delegate en daarmee bij internationaal gezondheidsbeleid.

Functieomschrijving

Als youth delegate draag je zorg voor het betrekken van studenten bij Global Health beleid. Je gaat mee met de Nederlandse delegatie naar de World Health Assembly waar je de kans krijgt aanwezig te zijn bij verschillende soorten vergaderingen/bijeenkomsten, een statement te schrijven en voor te dragen tijdens de beraadslagingen, en andere taken op te pakken in overleg met de ministeries van VWS en Buitenlandse Zaken (BZ). In overleg met IFMSA-NL en de ministeries kies je een onderwerp om je op te focussen; het gaat dan om een vraagstuk waarvan het relevant is internationaal aan een oplossing te werken en dat binnen de aandachtsgebieden van de WHO past.

De termijn begint eind oktober met de overdracht van de vorige youth delegate en een introductie op het ministerie. In de maanden tot de WHA zul je je (inhoudelijk) voorbereiden, de ontwikkelingen volgen rondom de vergadering van het Executive Board van de WHO (januari) en in samenwerking met IFMSA-NL organiseer je bijeenkomsten voor (para-)medische studenten door heel Nederland. Tijdens deze bijeenkomsten spreek je met de aanwezigen over jouw werk als youth delegate, de WHO en Global Health onderwerpen. Tijdens en na de WHA deel je je ervaringen met andere studenten en medici via (sociale) media en evt. presentaties. In de zomerperiode draag je de taken over op je opvolger. Naar verwachting zul je drie tot vijf uur per week aan de functie besteden, met een grote piek rondom de WHA in mei.
Wat heeft het programma jou te bieden?
- De mogelijkheid om je in te zetten voor Global Health;
- Ervaring opdoen met diplomatie en beleidsvorming;
- Ondersteuning vanuit IFMSA-NL, het Ministerie van VWS en het Ministerie van BZ;
- Vergoeding van reis- en verblijfskosten voor de WHA.
Criteria
- Je hebt affiniteit met Global Health;
- Je wilt je inzetten om studenten te betrekken bij internationaal gezondheidsbeleid;
- Je beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal is goed (spreken en schrijven);
- Je bent student of in de wachttijd voor coschappen. Geneeskunde studeren is een pre;
- Je bent in de gelegenheid om van 21 tot 26 mei 2018 naar Genève te gaan voor de WHA en in de maanden voorafgaand 3-5 uur aan de functie te besteden.

Selectieprocedure

De eerste selectie wordt uitgevoerd door de hiervoor aangestelde sollicitatiecommissie en vindt plaats o.b.v. de brief en het CV. Zij selecteren vijf kandidaten die zaterdag 14 oktober op gesprek mogen komen en geven hierover advies aan het Bestuur van IFMSA-NL. Het Bestuur stelt de nieuwe youth delegate aan en introduceert hem/haar bij het ministerie.
Hoe kun je je aanmelden?
Wil jij de youth delegate 2017-2018 worden? Stuur dan uiterlijk 8 oktober de volgende documenten naar socoyd@ifmsa.nl.
- Curriculum vitae van maximaal twee pagina’s;
- Brief in het Engels waarin je in elk geval ingaat op je motivatie, relevante ervaring en ideeën om studenten te betrekken;
- Een voorstel voor een Global Health onderwerp als focus en je overwegingen hierbij. Let op: het uiteindelijke onderwerp waarop de youth delegate zich focust wordt bepaald in overleg met IFMSA-NL en VWS.


Wil je meer informatie? Mail dan naar: youthdelegate@ifmsa.nl

Nieuws over Youth Delegate-programma


Een kijkje in de grote wereld