Verklaring van de Youth Delegate tijdens de EB Meeting van de WHO

Tijdens de SARS-CoV-19 pandemie is er een hardnekkige mythe ontstaan dat jongere generaties nauwelijks door de ziekte worden getroffen. Niets is minder waar. Ook jongeren kunnen immers zowel ziek worden alsook de ziekte verspreiden. Echter, de huidige infectiecijfers zijn slechts de helft van het verhaal. Hoe langer deze crisis aanhoudt, hoe groter de impact op de geestelijke gezondheid van jongeren. De toekomst van een hele generatie staat op het spel.

Als IFMSA NL's Youth Delegate to the World Health Assembly, en vanuit het perspectief van een jonge arts-in-wording tijdens deze pandemie, heb ik een statement afgelegd tijdens de WHO's Executive Board (EB) Meeting, die plaatsvond van 24-29 januari 2022. Hierin ging ik in op de noodzaak tot empirisch onderbouwde, preventieve en bevorderende interventies op het gebied van geestelijke gezondheid en psychosociale pathologie, met name onder jongeren tijdens de COVID-19-pandemie.

De EB, bestaande uit 34 gezondheidsspecialisten die technisch gekwalificeerd zijn op het gebied van gezondheid, geeft uitvoering aan de beslissingen en het beleid van de World Health Assembly (WHA) van de WHO. De EB screent en benoemt ook een voorgestelde ‘director-general’, bepaalt doelen en prioriteiten en keurt het budget en de activiteiten goed. Elk jaar houdt de EB een sessie in januari om de agenda voor de WHA vast te stellen. De EB Meeting heeft altijd een volle agenda. Sprekers krijgen een krap tijdslot van enkele minuten om hun statements te houden.

In mijn statement deelde ik de resultaten van een Nederlands onderzoek tijdens de derde golf van de corona pandemie- de eerste landelijke Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik van Studenten in het hoger onderwijs. In het voorjaar van 2021 vulden 28.000 studenten een online enquête in. Maar liefst 97% van hen gaf aan stress te ervaren, meer dan de helft meldt psychische klachten of emotionele uitputting en een kwart geeft aan het leven helemaal niet meer te zien zitten. De belangrijkste elementen die aan deze resultaten ten grondslag lagen, waren stress, prestatiedruk en slaapproblemen, evenals eenzaamheid en een gebrek aan sociale steun. Studievoortgang en schulden bleken daarbij geen hoofdrol te spelen.

Dit onderzoek was de eerste dat op landelijk niveau onderzoek werd gedaan naar de geestelijke gezondheid van jongeren. De zorgen over de geestelijke gezondheid van jongeren bestonden echter al ver voor dit onderzoek en ver voor deze pandemie. De noodzakelijke maatregelen tegen verdere verspreiding van SARS-CoV-19 - online lessen, sluiting van restaurants en sportscholen en een avondklok - hebben deze reeds bestaande problemen alleen maar verergerd. In mijn statement deelde ik mijn perspectief als toekomstig arts om bovenstaande onderzoeksresultaten hopelijk tot leven te brengen.

De reacties op het delen van deze persoonlijke en op feiten gebaseerde zorgen tijdens de EB Meeting waren erg positief. Verschillende (ex-)youth delegates deelden hun enthousiasme over het onderwerp on- en offline, en ook WHO Europe's regional-director Hans Kluge erkende het belang ervan tijdens een interne bijeenkomst.

Wat denk jij? Wat zou een effectieve, langdurige interventie voor de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren kunnen zijn?

Luister instagram.comhier naar de verklaring van Chagajeg tijdens de 150e Executive Board (EB) Meeting van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)!

Benieuwd waar onze Jeugdafgevaardigde (nog meer) mee bezig is? Volg haar instagram.comhier en op andere sociale media!