ANBI-status

Aan IFMSA-NL is de ANBI-status toegekend (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Dit toont aan dat wij een integere vereniging zonder winstoogmerk zijn en dat wij ons vrijwel volledig inzetten voor het algemeen belang. Dit betekent ook dat het u wellicht fiscaal voordeel oplevert om IFMSA-NL te steunen door een gift. Voor meer informatie over de ANBI-status en de fiscale voordelen van doneren, kunt u deze website bezoeken.

Algemene informatie

Statuaire naam: International Federation of Medical Students' Associations The Netherlands (IFMSA-NL)
KvK-nummer: 40532763
RSIN: 809992735

Onze bestuursleden zijn terug te vinden op deze pagina

Postadres

Joan Muyskenweg 38
Postbus 8628
1114 AN, Amsterdam
Email: bestuur@ifmsa.nl

Statuaire doelstellingen

De vereniging stelt zich ten doel het dienen van de samenleving en de medisch studenten in Nederland en over de wereld. De vereniging tracht dit doel te verwezenlijken door:

  • Op te treden als medium voor uitwisseling tussen medisch studenten;
  • Het promoten en faciliteren van projecten en trainingen voor de samenleving en in het bijzonder medisch studenten en dezen daarbij ontvankelijk te maken voor andere culturen en wereldwijze gezondheidsproblematiek;
  • Op te treden als forum voor medisch studenten in Nederland om met medisch studenten uit de gehele wereld over onderwerpen te discussiëren gerelateerd aan individuele en volksgezondheid, onderwijs en wetenschap en hiermee bewustwording te creëren;
  • Blikverbreding te stimuleren door op te treden als orgaan dat contacten legt met andere soortgelijke (internationale) organisaties en tevens met andere medisch studentenorganisaties binnen Nederland;
  • Medisch studenten in staat te stellen hun kennis en capaciteiten te benutten in het voordeel van de samenleving.

Beleidsplan

Beleidsplan 2022-2023

Jaarverslag

Jaarverslag 2022

Financiëel jaarverslag

Financiëel jaarverslag 2022

Standaardformulier

Standaardformulier