20 Juni: World Refugee Day

20 Juni is World Refugee Day. Wereldwijd zijn er bijna 65 miljoen asielzoekers en per dag worden dit er duizenden meer. Dit is een wereldwijd probleem met een immense invloed op de gezondheid van deze doelgroep, want juist zij hebben vaak te maken met complexe medische problemen door hun vluchtgeschiedenis.

In Nederland kampen asielzoekers met te weinig kennis van het Nederlandse zorgsysteem en een grote taalbarrière. Dit maakt de drempel tot medische zorg soms erg hoog en de toegang daartoe slechter. Ook worden doorverwijzingen naar psychosociale hulp vaak niet (goed) uitgevoerd.

IFMSA-NL staat voor een wereld waarin asielzoekers dezelfde toegang tot goede medische zorg hebben als ieder ander individu en waarin vluchtelingen humaan behandeld worden. Het vergroten van de kennis van medisch professionals over de rechten en medische zorg van asielzoekers, is hierbij een belangrijke factor. We roepen daarom ook alle medische professionals op om zich actief in te zetten voor het waarborgen van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor asielzoekers.

Mehri Samim