IFMSA-NL in actie tijdens de Donorweek

In de week van 9 tot en met 15 oktober was het Donorweek. Tijdens deze jaarlijks terugkerende week spoort men zo veel mogelijk mensen aan hun keuze omtrent orgaan- en weefseldonatie vast te leggen in het Donorregister. Ook het vergroten van de bewustwording omtrent bloed- en stamceldonatie is een doel van deze week. Vanuit IFMSA-NL is er uitgebreid aandacht besteed aan dit onderwerp en is er op verschillende manieren meegedaan aan deze actie.

Er is nog steeds een tekort aan orgaandonoren: er zijn teveel patiënten die op de wachtlijst staan, maar die uiteindelijk overlijden doordat er niet op tijd een geschikte donor beschikbaar is. Ook het aantal bloed- en stamceldonoren in Nederland is helaas nog te laag om alle patiënten te kunnen redden. Daarom streven wij ernaar dat zoveel mogelijk mensen bewust nadenken over orgaan-, bloed- en stamceldonatie, zodat zij een goed onderbouwde keuze kunnen maken.

Van Groningen tot Maastricht, op alle acht geneeskundefaculteiten heeft de werkgroep Public Health geprobeerd meer bewustzijn te creëren voor het tekort aan donoren en voor het belang van het vastleggen van een keuze. Er zijn nog veel misvattingen over zowel orgaan-, bloed- als stamceldonatie, deze proberen wij op te helderen door in gesprek te gaan met mensen van alle leeftijden en achtergronden. Door middel van standjes op de universiteiten, het uitdelen van flyers en goodies en het informeren van voorbijgangers, hebben wij ons steentje bijgedragen aan de algehele bewustwording omtrent donatie in Nederland. Er werd ook de mogelijkheid geboden om een keuze gelijk vast te leggen in het Donorregister of in te schrijven als bloed- en/of stamceldonor.

Uiteindelijk zijn alleen al tijdens de georganiseerde acties in Utrecht 27 bloeddonoren en 36 stamceldonoren geworven. Ook op de andere zeven faculteiten waren de acties succesvol. Wij kijken met trots terug op een geslaagde Donorweek!

Rowen de Jong