Internationale Dag van de Mensenrechten 2017

Op 10 december is het Internationale Dag van de Mensenrechten, een dag die in het teken staat van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Deze verklaring werd op 10 december 1948 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen en omschrijft in 30 artikelen de basisrechten van de mens. Hoewel deze rechten als basisrechten worden beschouwd, zijn ze lang niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Hierin wordt o.a. het recht op een adequate levensstandaard benoemd. Hieronder vallen, naast onderdak, eten en kleding, ook de beschikbaarheid van medische zorg en sociale diensten. Als zorgprofessionals of (para)medisch studenten spelen wij dus een belangrijke rol in het waarborgen van dit recht.

Daarnaast omvat het UVRM enkele rechten die (in)direct van invloed zijn op onze fysieke en/of mentale gezondheid, zoals het recht op leven en veiligheid, het recht op vrije tijd en het recht om vrij te zijn van vernederende of inhumane behandeling. Ook zijn enkele rechten uit het UVRM in grote mate bepalend voor de kwaliteit van onze gezondheidszorg. Denk hierbij aan het recht op gelijke behandeling ongeacht geslacht, afkomst, religie, politieke mening en sociale status en het recht om vrij te zijn van discriminatie.

Lang niet overal ter wereld worden al deze rechten in acht genomen, maar ook in Nederland is er sprake van een zekere ongelijkheid. Voor vele kwetsbare groepen, zoals vluchtelingen, ongedocumenteerden, laaggeletterden en daklozen, kan de drempel voor het zoeken van medische hulp erg hoog liggen en blijkt de gezondheidszorg nog altijd minder toegankelijk.

Wij roepen daarom alle medische professionals op om zich actief in te zetten voor het waarborgen van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor iedereen en om zich te verdiepen in de universele mensenrechten om deze in de gezondheidszorg in praktijk te kunnen brengen.

Zoals in artikel 25 van de UVRM beschreven staat: “Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.”.

Anouk Nusselder