De nieuwe website is gelanceerd!

Geachte lezer,

De afgelopen tijd heeft het websiteteam hard gewerkt aan de vernieuwing van de digitale infrastructuur van de vereniging. Het grootste deel van deze werkzaamheden heeft zich op de achtergrond voltrokken.

Met trots kan het websiteteam echter mededelen dat op 15 september de vernieuwde externe website gelanceerd is. Dit is een belangrijke mijlpaal van de inspanningen van de afgelopen maanden en markeert een belangrijk moment in de geschiedenis van de vereniging. Samengevat komt het erop neer dat de nieuwe insteek alle mogelijkheden biedt voor een toekomstbestendige website.

Het websiteteam hoopt hiermee IFMSA-NL alle ruimte te bieden om haar projecten digitaal te blijven promoten en om haar vrijwilligers de mogelijkheden te geven de projecten zo probleemloos mogelijk te organiseren.

Sjoerd Hermans