Nieuws

|
Blijf op de hoogte van wat IFMSA-NL doet op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

SCORP City TripVan 11 t/m 13 oktober werd door de Werkgroep Vluchtelingen en Mensenrechten de "SCORP City Trip" georganiseerd. Twintig enthousiaste vrijwilligers van IFMSA-NL zijn tijdens dit weekend naar Brussel gereisd om meer kennis te vergaren over mensenrechten en de vluchtelingenproblematiek, maar ook om inzicht te krijgen in het werk dat internationale organisaties doen die zich met gerelateerde vraagstukken bezighouden. Onderdeel van het programma waren gesprekken met politieke partijen, zoals PvDA en D66 , en internationale organisaties, zoals Human Rights Watch, United Nations Development Programme (UNDP), Dokters van de Wereld, PICUM en the European Health Parliament. Een rondleiding door en uitleg over het Europees Parlement gaf extra inzicht in de politieke gang van zaken op Europees niveau. De reis werd afgesloten met een bezichtiging van het centrum van Brussel en het Atomium.

De deelnemers aan de SCORP City Trip hebben veel geleerd over mensenrechten, vluchtelingenproblematiek en het werk dat internationale organisaties verrichten op deze gebieden.Voor meer informatie kun je mailen naar norp@ifmsa.nl.

Mahtab Nasrollah 23 oktober 20163430Nieuws IFMSA-NL