Nieuws

|
Blijf op de hoogte van wat IFMSA-NL doet op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Sub-Regional Training van IFMSA-NLVan 2 tot 6 november 2016 vond in Scheveningen de Sub-Regional Training van IFMSA-NL plaats. Meer dan een jaar lang hebben tien leden van het Organiserend Comité gewerkt aan het succesvol volbrengen van dit evenement.

Tijdens deze week kwamen 84 deelnemers uit dertig landen samen voor vijf workshops. Deze workshops waren ‘External Representation’, ‘Professional and Research Exchange Training on the Social Determinants of Health’, ‘Human Rights for Medical Practitioners’, ‘Public Health Leadership Training on Primary Healthcare’ en ‘Public Health Leadership Training on Infectious Diseases & Antimicrobial Resistance’.

Naast het volgen van deze workshops kregen de deelnemers ook de kans deel te nemen aan het Theme Event ‘Habitat III’ over de relatie tussen stedenbouw en de gezondheid van de inwoners tijdens een plenaire sessie. De gastsprekers waren Leendert van Bree, Daniel AL-Balushi en Marieke Francke en door middel van een van de workshops ‘What runs the world?! Health!’ en ‘Youth involvement in Health’, werd ook hier een interactieve draai aan gegeven. Deze workshops zijn verzorgd door drie 'eigen' IFMSA-NL-trainers en een lid van het Organiserend Comité.

De week begon goed met de Opening Ceremony waarbij Dr. Wendelien van der Gaag, oud-voorzitter van IFMSA-NL en Dr. Wanda de Kanter en Dr. Paulien Dekker, beiden longartsen, alle aanwezigen toespraken. Hun woorden benadrukten het belang van maatschappelijk betrokken artsen die zich inzetten voor beleid dat de gezondheid bevordert en wat IFMSA(-NL) op persoonlijk vlak hiervoor kan betekenen.

Naast de workshops en het Theme Event was er natuurlijk tijd voor een sociaal programma met een Nederlands tintje om de deelnemers ook in een informele setting kennis te laten maken. Zo hebben we een pubquiz gehad in YMCA, karaoke gezongen bij Barbie's Bar en een 'National Food and Drinks Party' gehad in het Jorplace Beach Hostel.

Nu het evenement ten einde is, kunnen we zeggen dat dit evenement inderdaad succesvol was. De deelnemers hebben namelijk niet alleen genoeg kennis vergaard om zich in te zetten voor een bepaald onderwerp, maar hebben ook meer dan de stereotypen geleerd over Holland en de Nederlandse cultuur.

Met een tevreden gevoel kijken wij terug op de Sub-Regional Training van IFMSA-NL. Een evenement dat niet mogelijk zou zijn geweest zonder onze gulle sponsoren, de onvermoeibare hulp van het Assisterend Comité tijdens het evenement en de constante input van de leden van het Organiserend Comité. Onze dank is groot!Voor meer informatie kun je mailen naar president.srt@ifmsa.nl.

Nina Gelineau 2 februari 20173681Nieuws IFMSA-NLSub-Regional Training