IFMSA-NL’s Youth Delegate Chagajeg neemt deel aan 75ste World Health Assembly

Van 22 tot 28 mei verruilde ik mijn witte jas voor formele kleding en mijn stethoscoop voor een microfoon, toen ik mijn coschappen chirurgie verliet en me bij minister van Volksgezondheid prof. dr. Ernst Kuipers en andere wereldwijde gezondheidsleiders in Genève voegde als onderdeel van de Nederlandse Delegatie naar de 75ste Wereldgezondheidsvergadering (WHA) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ik hield linkedin.comeen statement, interviewde zowel de tiktok.comminister van Volksgezondheid als de tiktok.comdirecteur-generaal van de WHO, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, luisterde naar en leerde van talrijke informele en formele onderhandelingen, nam deel aan nevenevenementen, ontdekte de stad Genève en ontmoette vele, vele ongelooflijk inspirerende mensen - en deelden het allemaal op verschillende sociale media-accounts.

De rol van de Youth Delegate tijdens de WHA

Als Youth Delegate voor Nederland ben ik geselecteerd door het Ministerie van Volksgezondheid (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ministerie van Buitenlandse Zaken) en de International Federation of Medical Students Associations - the Netherlands ( IFMSA-NL) voor twee doeleinden:

  1. inspireren en informeren -vooral jongeren! - mensen over wereldwijde gezondheid; en 2) laten zien dat jonge professionals in de zorg een stem en zeggenschap hebben over zaken die hun (toekomstige) werk raken.

Om deze overkoepelende doelen te bereiken tijdens een bijeenkomst op hoog niveau, zoals de WHA, moet het idee worden 'opengebroken' dat dergelijke zaken ver verwijderd zijn van het leven van een typische geneeskundestudent. Integendeel, zaken die op mondiaal niveau worden besproken, druppelen vaker wel dan niet door naar het lokale niveau waarop velen van ons in de toekomst zullen werken. Om wereldwijde gezondheid 'dichter bij huis' te brengen, werkte ik samen met Isa de Beer, Rijkstrainee voor de Nederlandse overheid in Genève, om content te creëren voor een TikTok-account tiktok.com@world.health.zoomers. Op dit account hebben we grappige en informatieve korte clips gemaakt, zoals hoogtepunten van reizen naar Genève, uitleg over belangrijke onderwerpen tijdens de WHA, mijn bijdragen aan de WHA (zoals mijn statement, zie ook hieronder) en heel veel interviews - met de Nederlandse minister van Volksgezondheid, andere Youth Delegates en zelfs de directeur-generaal van de WHO, met tot wel 31,9K+ views per video.

Als Youth Delegate wilde ik echter niet alleen een passieve getuige zijn, maar ook een actieve deelnemer aan dit wereldwijde evenement. Enkele manieren waarop ik dit heb bereikt, zijn het meeschrijven aan statements namens zowel Nederland als de Europese regio, het bijdragen aan formele en informele bijeenkomsten en - misschien wel het belangrijkste - het houden van een statement tijdens de plenaire vergadering. Met de recente stemmingen in de VS om de mijlpaal Roe v. Wade als springplank te schrappen, hield ik een statement over de noodzaak om het recht van een vrouw op lichamelijke autonomie te beschermen en haar daaruit voortvloeiende recht om te kiezen voor de beëindiging van ongewenste zwangerschap. Ter voorbereiding werkte ik samen met deinstagram.com Duitse Youth Delegate Anile Tmava aan de oprichting van een internationale “roundtable” over vooroordelen in de gezondheidszorg voor de WHA, die als brandstof diende voor mijn statement. Vanuit het perspectief van niet alleen een toekomstige arts, maar ook een jonge vrouw en een Nederlander, vertelde ik hoe de invoering van verplicht moederschap mensen zoals ik zowel professioneel als persoonlijk zal beïnvloeden. Als zodanig moet een houding zonder tolerantie voor passiviteit de norm blijven als het gaat om decriminalisering en destigmatisering van de medische praktijk van abortus. Gelukkig werd het delen van deze persoonlijke, professionele en op feiten gebaseerde zorgen tijdens de bijeenkomst positief onthaald. Afgevaardigden van verschillende lidstaten uit landen als Nieuw-Zeeland, Israël en Brazilië deelden hun steun en felicitaties. Bovendien erkenden zowel directeur-generaal dr. Tedros en Directeur van Preventie en Reactie op Seksuele Uitbuiting, Misbruik en Intimidatie (PRSEAH) Dr. Gamhewage, die beiden aanwezig waren tijdens mijn statement, het belang van het bespreken van deze kwestie en spraken daarna zelfs privé met mij over het onderwerp, wat een ongelooflijke ervaring was.

Ik heb een onvergetelijke tijd gehad tijdens de WHA. De week begon al goed, want tijdens mijn vlucht naar Genève zat ik in de cockpit van het regeringsvliegtuig met niemand minder dan de Nederlandse minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers. Een ander hoogtepunt was het geven van mijn statement en het zien groeien van de impact ervan, van de ongelooflijke ontvangst tijdens de bijeenkomst zelf tot de golf van online meningen en reacties in de weken erna. Hoewel ik zou willen dat het niet nodig was geweest om zelfs maar de relevantie van het onderwerp te bespreken, ben ik blij dat mijn boodschap weerklank vond bij tienduizenden andere jongeren. Bovendien was het een ongelooflijk voorrecht om diepgaande, één-op-één gesprekken te hebben met onze Nederlandse delegatieleden, directeur-generaal dr. Tedros, directeur van PRSEAH dr. Gamhewage en andere wereldwijde gezondheidsleiders, die allemaal niet alleen ongelooflijk goed geïnformeerd waren, maar ook zeer benaderbaar en nuchter, en me talloze kansen gaven om een ​​ongebreidelde blik te werpen op de innerlijke werking van de WHO en WHA. Niet alleen was ik aanwezig bij zowel de informele voorbereidende bijeenkomsten als de historische plenaire bijeenkomsten bij de WHA (zie hieronder), ik speelde in beide een actieve rol als lid van de Nederlandse delegatie. En tijdens dit alles was er zelfs tijd om andere Youth Delegates te ontmoeten en vrienden te worden en te genieten van de prachtige stad Genève, met zijn opvallende landschap, uitstekende keuken en prachtig weer. Het was de kers op de taart voor mij om in realtime online te kunnen posten over deze geweldige professionele en persoonlijke ervaringen voor andere toekomstige gezondheidswerkers die vanuit huis meekijken.

Enkele feiten over de historische 75ste WHA

Omdat het de eerste fysieke bijeenkomst van de WHO was sinds het begin van de COVID-19-pandemie en de invasie van Oekraïne, was het overkoepelende thema “Gezondheid voor Vrede en Vrede voor Gezondheid” zeer passend. Sommige elementen van de bijeenkomst van dit jaar markeerden historische momenten voor de WHO. Om te beginnen werd directeur-generaal Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus herkozen voor een nieuwe termijn van vijf jaar. Meestal wordt zo'n verkiezing voorafgegaan door slechts één voordracht van de persoon in kwestie voor de functie. Dr. Tedros ontving echter maar liefst 27 nominaties uit landen in alle zes de WHO-regio's, waaruit bleek dat een groot aantal lidstaten van de WHO het vertrouwen in zijn vroegere, huidige en toekomstige leiderschap heeft. Ten tweede, met de nasleep van de pandemie vers in ons collectieve geheugen gegrift, behoorde het onderzoeken van de processen die ten grondslag liggen aan paraatheid en reactie op wereldwijde noodsituaties op gezondheidsgebied tot de topprioriteiten. Er waren veel voorgestelde wijzigingen van de Internationale Gezondheidsregeling (IHR), waarvan er slechts één - het verkorten van de deadline voor het implementeren van toekomstige wijzigingen - ter goedkeuring werd overwogen. Ten derde, aangezien de oorlog in Oekraïne beperkte toegang tot gezondheidszorg veroorzaakte, vooral veroorzaakt door de aanvallen op Oekraïense gezondheidszorgfaciliteiten, werd ook dit een mondiaal gezondheidsonderwerp om te bespreken tijdens de Vergadering. Een meerderheid van stemmen in de Algemene Vergadering leidde tot de officiële veroordeling van de militaire agressie van Rusland tegen het land, waarbij de resolutie zelfs zinspeelde op de mogelijkheid om de stemrechten van Rusland in de toekomst op te schorten. Een tegenresolutie van Rusland, waarin de noodsituaties op gezondheidsgebied in Oekraïne werden besproken zonder naar de oorzaak ervan te verwijzen, werd niet aanvaard. Ten vierde werd er een historisch besluit genomen over duurzame financiering van de WHO, aangezien de lidstaten overeenkwamen hun geschatte bijdragen tegen 2030 te verhogen van 16 naar 50% van het basisbudget, waardoor de inkomstenstroom voor de WHO veel voorspelbaarder en minder afhankelijk werd van vrijwillige bijdragen. Als laatste agendapunt van de Vergadering, en na uren van formeel en informeel debat over het gebruik van bepaalde termen op het gebied van seksuele gezondheid en definities van doelgroepen, die door sommige lidstaten als controversieel werden beschouwd, waren meerdere stemprocedures nodig om tot een akkoord te komen met betrekking tot de globale strategie inzake HIV, hepatitis B en soa's.

Luister terug en blijf op de hoogte!

Luister linkedin.comhier naar de verklaring van Chagajeg op de 75e bijeenkomst van de Wereldgezondheidsvergadering (WHA) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)!

Als je wilt weten waar onze jeugdafgevaardigde (nog) aan werkt of heeft gewerkt, en als je op de hoogte wilt blijven wanneer het aanmeldingsproces voor de nieuwe jeugdafgevaardigde begint, volg dan zeker de sociale media-accounts hier; of stuur een e-mail naar youthdelegate@ifmsa.nlyouthdelegate@ifmsa.nl:

Tiktok: tiktok.com@world.health.zoomers

Instagram: instagram.com@youthdelegatenl

Twitter: twitter.com@youthdelegateNL

Facebook: facebook.com@youthdelegateNL

Chagajeg Soloukey