Alles Kids

Alles Kids

Het Alles Kids Project streeft er naar leuke activiteiten te organiseren voor kinderen in asielzoekerscentra. Ook zijn er met Alles Kids verschillende lessen voor kinderen en jongeren gemaakt over onderwerpen als hygiëne en infecties. Oorspronkelijk zijn ze ontwikkeld voor kinderen in asielzoekerscentra, echter gaan wij ons nu ook focussen op kinderen die te maken hebben met een taalbarrière in de buurt van Rotterdam. IFMSA-Leiden organiseert dagen om kennis te maken met het Nederlandse gezondheidssysteem middels een ‘Teddy Bear Hospital’, waarbij hun (zieke) knuffel een heel ziektetraject volgt in een speciaal ingericht ‘ziekenhuis’. Ook zijn ze bezig met het koppelen van AZC kinderen met Nederlandse basisschoolkinderen als ‘pen pals’. Door middel van deze activiteiten wordt er gestreefd om een positieve sfeer te creëren voor asielzoekerskinderen en de woonomstandigheden in het AZC te verzachten.

Interesse in deelnemen aan dit project, of denk je bij te kunnen dragen? Voel je vrij contact op te nemen op één van de volgende e-mailadressen: