Book Club

Book Club

Book Club is een project voor studenten tijdens de COVID-19 crisis, waar we elke twee maanden een bijeenkomst houden waarbij een eerder gekozen boek over een maatschappelijk relevant onderwerp wordt besproken. Tijdens de bijeenkomst is het vooral de bedoeling om vrij met elkaar in discussie te gaan over het boek/onderwerp. Daarnaast bieden we wat vragen aan die bedoeld zijn om iedereen aan het denken te zetten en om een discussie te beginnen onder de deelnemers. Op deze manier worden de deelnemers geprikkeld om nieuwe inzichten te creëren en om van elkaar te leren met betrekking tot maatschappelijke onderwerpen. Verder is het een manier om toch samen te komen en eventueel nieuwe mensen te leren kennen.

Om ons te helpen met dit project kunnen vrijwilligers en geïnteresseerden zich aanmelden om samen met ons een boek te lezen of nieuwe ideeën te geven voor het verder ontwikkelen van dit project.

Interesse in deelnemen aan dit project, of denk je bij te kunnen dragen? Voel je vrij contact op te nemen met ons op bpa@ifmsa.nl!