Projecten

|
Onze projecten richten zich op mensenrechten en vluchtelingen, seksuele gezondheid, public health, medisch onderwijs en Europese educatie en integratie. Hier werken ruim 800 studenten aan mee.

Breaking the Silence

Breaking the Silence is een cursus medische gebarentaal voor geneeskundestudenten. De omgang tussen artsen en ander medisch personeel en dove patiënten verloopt vaak moeizaam. Dit komt grotendeels voort uit onwetendheid. Het doel van deze cursus is dan ook om de relatie en de communicatie tussen (toekomstig) artsen en hun dove patiënten te verbeteren. Daarnaast wordt er meer begrip gecreëerd voor de dovencultuur. Tijdens de cursus wordt in acht lessen een basis (medische) gebarentaal geleerd. Hierdoor zijn de studenten na de cursus in staat om een eenvoudig consult in gebarentaal te voeren en begrijpen ze de achtergrond van de patiënt beter. Gedurende de cursus leren studenten hoe je moet communiceren met slechthorenden: dit kan naast gebarentaal ook bijvoorbeeld door te vingerspellen of door zelf een gebaar te verzinnen wanneer het officiële gebaar niet gekend wordt. Daarnaast komen er praktische tips naar voren, bijvoorbeeld hoe je de aandacht van een dove patiënt kunt trekken. Het leren omgaan met doven is hier dus minstens zo belangrijk als de gebarentaal op zich. De cursus wordt gegeven in samenwerking met de Hogeschool van Utrecht, die stagiaires aanlevert. Het materiaal is ontwikkeld door een oud-student Nederlandse Gebarentaal, Jamie Knecht.

Breaking the Silence wordt momenteel georganiseerd in: Universiteit van Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht, Rotterdam, Utrecht, VU Medisch Centrum, Nijmegen

Wil je meer informatie? Mail dan naar: breakingthesilence@ifmsa.nl