Projecten

|
Onze projecten richten zich op mensenrechten en vluchtelingen, seksuele gezondheid, public health, medisch onderwijs en Europese educatie en integratie. Hier werken ruim 800 studenten aan mee.

Breaking the Silence

Breaking the Silence is een cursus medische gebarentaal voor geneeskundestudenten. De omgang tussen artsen en ander medisch personeel en dove patiënten verloopt vaak moeizaam. Dit komt grotendeels voort uit onwetendheid. Het doel van deze cursus is dan ook om de relatie en de communicatie tussen (toekomstig) artsen en hun dove patiënten te verbeteren. Tijdens de cursus wordt in zeven lessen een basis (medische) gebarentaal geleerd. Hierdoor zijn de studenten na de cursus in staat om een eenvoudig consult in gebarentaal te voeren. Het doel is echter niet zozeer om perfect gebarentaal te leren, maar eerder om te leren hoe om te gaan met dove personen. Tijdens deze cursus leren studenten hoe je moet communiceren met doven: dit kan naast gebarentaal ook bijvoorbeeld door te vingerspellen of door zelf een gebaar te verzinnen wanneer het officiële gebaar niet gekend wordt. Daarnaast komen er praktische tips naar voren, bijvoorbeeld hoe je de aandacht van een dove kunt trekken. Tijdens de lezing dovencultuur, die onderdeel is van de cursus, kunnen veel tips naar voren komen die de studenten kunnen meenemen in hun latere loopbaan. Het leren omgaan met doven is dus minstens net zo belangrijk als de gebarentaal op zich. Naast de lezing dovencultuur bevat de cursus ook een lezing KNO/audiologie, en wordt de cursus afgesloten met een toetsconsult. Het project wordt georganiseerd op alle medische faculteiten.

Wil je meer informatie? Mail dan naar: breakingthesilence@ifmsa.nl