Buddy Project

Buddy Project

Het buddy project streeft ernaar om immigranten te helpen bij het leren van de Nederlandse taal. Om dit te bereiken heeft IFMSA-VU een commissie opgezet die mentors werft om ze vervolgens te koppelen aan mentees, oftewel immigranten die zich hebben aangemeld. Op deze manier worden immigranten beter geholpen bij de integratie in de Nederlandse maatschappij. Om ons te helpen met dit project kunnen studenten en/of andere geïnteresseerden die de Nederlandse taal beheersen zich opgeven als mentor.

Interesse in deelnemen aan dit project, of denk je bij te kunnen dragen? Voel je vrij contact op te nemen met ons op scorpbenefiet.vumc@ifmsa.nl!