Get Practical

Get Practical

Get Practical is een project dat zich richt op het verbeteren van de praktische vaardigheden van de (medisch) student. De praktische vaardigheden zijn een groot onderdeel van het werk als arts, in sommige specialisaties nog meer dan in andere. Het lichamelijk onderzoeken van een patiënt, een wond stelpen en hechten zijn hier slechts een aantal voorbeelden van. Het doel van deze cursus is dan ook om studenten de mogelijkheid te bieden om hun praktische vaardigheden te verbeteren.

Interesse in deelnemen aan dit project, of denk je bij te kunnen dragen? Voel je vrij contact op te nemen met ons op getpractical@ifmsa.nl!

Dit project vind je wellicht ook interessant: