Projecten

|
Onze projecten richten zich op mensenrechten en vluchtelingen, seksuele gezondheid, public health, medisch onderwijs en Europese educatie en integratie. Hier werken ruim 800 studenten aan mee.

Gezond Verstand

Iedereen heeft recht op de hoogst mogelijke standaard van gezondheid en op gezondheidszorg. Helaas is het zo dat er bepaalde groepen in de onze samenleving zijn die niet optimaal gebruik kunnen maken van de Nederlandse gezondheidszorg. Eén van deze groepen zijn immigranten. Eén van de mogelijke verklaringen hiervoor is het feit dat immigranten niet goed bekend zijn met het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Vaak is het zo dat de gezondheidszorg in het land van herkomst van immigranten substantieel anders werkt. Procedures zijn niet gelijk, omgangsvormen verschillen, en ook de voorgeschreven behandeling kan anders zijn dan men gewend is in het land van herkomst. Dit kan leiden tot onbegrip en frustratie bij zowel patiënt als zorgverlener, onvrede en mogelijk slechtere behandelingsuitkomsten.

Gezond Verstand is erop gericht om de zorg toegankelijker te maken voor immigranten door interactieve voorlichting te geven over gezondheid en de Nederlandse gezondheidszorg. Onderwerpen die besproken worden tijdens de bijeenkomsten betreffen de verschillende vormen van zorg die we kennen in Nederland, wanneer je gebruikmaakt van welke vorm van zorg, hoe het zit met de kosten en verzekering en wat je rechten en plichten zijn als patiënt. Daarnaast kan het programma aangevuld met onderwerpen die relevant zijn voor de deelnemers.​ Op dit moment wordt er voor het organiseren van de bijeenkomsten samengewerkt met Vrouw en Vaart, een ontwikkelingscentrum voor en door vrouwen in Amsterdam Osdorp.

Wil je meer informatie? Mail dan naar: gezondverstand.uva@ifmsa.nl