Human Rights Day

Human Rights Day

10 december is het Internationale Dag van de Mensenrechten, een dag in het teken van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Deze verklaring werd op 10 december 1948 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen en omschrijft in 30 artikelen de basisrechten van de mens. Hoewel deze rechten als basisrechten worden beschouwd, zijn ze lang niet voor iedereen vanzelfsprekend.

IFMSA-NL erkent het belang van deze basisrechten en is van mening dat schendingen van deze rechten de fysieke en/of mentale gezondheid van de betrokken personen negatief beïnvloedt. Daarom staan wij op 10 december stil bij onze rechten en brengen wij het belang van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens onder de aandacht bij zowel medisch studenten als de algemene bevolking.

Ieder jaar worden er op alle medische faculteiten verschillende activiteiten georganiseerd rondom mensenrechten. Denk hierbij aan thema-avonden, acties en lezingen om bewustzijn te creëren. Zo organiseerden wij de afgelopen jaren schrijfmarathons samen met Amnesty International, acties in de medische faculteiten en op straat en zette IFMSA-Groningen een flashmob op in het centrum van de stad. Er wordt van alles gedaan om deze bijzondere dag niet zomaar voorbij te laten gaan.

Interesse in deelnemen aan dit project, of denk je bij te kunnen dragen? Voel je vrij contact op te nemen met ons op norp@ifmsa.nl!