Let's talk human rights

Let's talk human rights

Het podcast project 'Let's talk human rights' heeft tot doel het publiek voor te lichten en het bewustzijn te vergroten. Onze doelgroep zijn IFMSA-leden en studenten die zowel geïnteresseerd zijn in Global Health als in het onderwerp. Om deze podcast te realiseren, brainstormt een groep van SCORP-leden elke maand en proberen ze interessante onderwerpen te vinden om over te praten. In dit kader wordt getracht een expert op elk onderwerp te vinden om er inzicht in te geven tijdens interviews met de leden. Op deze manier promoten we mensenrechten belangenbehartiging en dragen we ons brein van geluid bij aan mensenrechten en vrede bescherming.

Om ons te helpen met dit project, kunnen vrijwilligers en geïnteresseerden naar onze podcast luisteren en deze delen om de populariteit te vergroten.

Interesse in deelnemen aan dit project, of denk je bij te kunnen dragen? Voel je vrij contact op te nemen met ons op scorp.groningen@ifmsa.nl!