Projecten

|
Onze projecten richten zich op mensenrechten en vluchtelingen, seksuele gezondheid, public health, medisch onderwijs en Europese educatie en integratie. Hier werken ruim 800 studenten aan mee.

Medisch Spaans

Medisch Spaans is een project waarbij geneeskundestudenten de basis van de Spaanse taal leren met een medische inslag. De cursus is vooral bedoeld voor studenten die op stage gaan naar een Spaanstalig land.

In Spaanstalige landen wordt vaak geen Engels gesproken. Om de studenten die hier op stage gaan een handje te helpen bieden wij deze cursus aan. De cursus focust op het aanleren van genoeg vaardigheden om een consult in het Spaans te voeren, hiernaast zullen cultuurverschillen ook aan bod komen. Studenten die op stage gaan via IFMSA-NL naar een Spaanstalig land krijgen voorrang op deze cursus.

Medisch Spaanswordt momenteel georganiseerd in: VU Medisch Centrum, Nijmegen, Leiden, Rotterdam, Universiteit van Amsterdam, Utrecht

Wil je meer informatie? Mail dan naar: medischspaans@ifmsa.nl