Projecten

|
Onze projecten richten zich op mensenrechten en vluchtelingen, seksuele gezondheid, public health, medisch onderwijs en Europese educatie en integratie. Hier werken ruim 800 studenten aan mee.

MEntal

Stigmatisering van mensen met een psychiatrische aandoening is een groot probleem, in de maatschappij, maar vooral ook in de medische wereld. Het aantal mensen dat een psychiatrische aandoening heeft stijgt alleen maar en iedere arts, ongeacht in welk specialisme hij of zij werkzaam is, krijgt dan ook met deze patiënten te maken. Stigmatisering van en misconcepties over patiënten met (ook) een psychiatrische aandoening hebben nadelige gevolgen voor deze patiënten en compromitteren zowel hun mentale als fysieke gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat de meest effectieve manier om dit stigma te verminderen is door contact te hebben met deze patiënten en hun verhaal te horen.

MEntal is een interactieve cursus waarin verschillende personen met een psychiatrische aandoening vertellen over hun ervaringen in de medische wereld en daarbuiten. Middels deze cursus hopen we medisch studenten kennis en inzicht te verschaffen over de belevingswereld van een (psychiatrisch) patiënt in het zorgsysteem en daarbuiten. Dit zal misconcepties wegnemen en stigmatisering verminderen, waardoor uiteindelijk de zorg die deze toekomstig artsen gaan leveren, zal verbeteren.

MEntalwordt momenteel georganiseerd in: Universiteit van Amsterdam, , Leiden, NijmegenUtrecht, Rotterdam

Wil je meer informatie? Mail dan naar: mental@ifmsa.nl