Projecten

|
Onze projecten richten zich op mensenrechten en vluchtelingen, seksuele gezondheid, public health, medisch onderwijs en Europese educatie en integratie. Hier werken ruim 800 studenten aan mee.

Peacetest

De Peacetest is een project waarbij op middelbare scholen gastlessen gegeven worden over onderwerpen als mensenrechten en mensenrechtenschendingen, conflictsituaties en discriminatie. Het doel van de Peacetest is jongeren bewust te maken van de hedendaagse wereldproblematiek, in staat te stellen hun eigen onafhankelijke mening te vormen en te interesseren voor mensenrechten.

Het doel van de Peacetest is absoluut niet om de houding van jongeren ten opzichte van deze onderwerpen te bekijken of veranderen, maar om jongeren bewust te maken van deze vraagstukken en hen na te laten denken over hun kijk op wereldproblematiek en ethische dilemma’s van vandaag door middel van discussies.

De Peacetest:
  1. is een gastles voor middelbare scholieren van alle leeftijden en niveaus;

  2. wordt gegeven door getrainde geneeskundestundenten met of zonder hulp van een docent;

  3. laat leerlingen interactief in aanraking komen met onderwerpen gerelateerd aan mensenrechten;

  4. laat scholieren nadenken over hun kijk op wereldse problemen en ethische dilemma’s;

  5. is ontwikkeld in de Verenigde Staten van Amerika;

  6. wordt jaarlijks uitgevoerd in verschillende landen wereldwijd;

  7. wordt getoetst aan de hand van een landelijke enquête onder de leerlingen, waarvan de uitslagen apart worden teruggekoppeld naar de scholen;

  8. heeft de mogelijkheid om jaarlijks terug te keren


Peacetestwordt momenteel georganiseerd in: VU Medisch Centrum, Rotterdam

Wil je meer informatie? Mail dan naar: peacetest@ifmsa.nl