Projecten

|
Onze projecten richten zich op mensenrechten en vluchtelingen, seksuele gezondheid, public health, medisch onderwijs en Europese educatie en integratie. Hier werken ruim 800 studenten aan mee.

Right Now

De Right Now is een nieuwsbrief die om de twee maanden verschijnt. Deze wordt uitgebracht om de lezers te informeren over onderwerpen rondom de thema’s mensenrechten en vluchtelingen. De Right Now wordt digitaal onder de vrijwilligers van IFMSA-NL verspreid en daarnaast op de website en Facebookpagina van IFMSA-NL met de buitenwereld gedeeld.

Het doel is bewustzijn creëren bij (medisch) studenten en zorgmedewerkers over wat er zich in de wereld afspeelt op het gebied van (onderbelichte) problemen met betrekking tot vluchtelingen en mensenrechten. Daarnaast willen we hen bewust maken van de relatie tussen vluchtelingenproblematiek, mensenrechtenschendingen, gewapende conflicten en de gezondheidszorg.

Met de Right Now willen wij een forum creëren om publieke opinie te stimuleren door middel van artikelen, columns en besprekingen.Klik hier om Right Now te downloaden.


Wil je meer informatie? Mail dan naar: rightnow@ifmsa.nl