Projecten

|
Onze projecten richten zich op mensenrechten en vluchtelingen, seksuele gezondheid, public health, medisch onderwijs en Europese educatie en integratie. Hier werken ruim 800 studenten aan mee.

Studenten voor Lekker Fit!

Bij het project ‘Studenten voor Lekker Fit!’ staat een gezonde leefstijl centraal. Er wordt hiermee ingespeeld op het groeiende probleem van overgewicht door een ongezonde leefstijl. Het Studenten voor LekkerFit! project is een project waarbij in een aantal lesuren voorlichting wordt gegeven over een gezonde leefstijl met betrekking tot voeding en lichamelijke activiteit aan basisscholieren uit groep 5 t/m 8.

Het project is gebaseerd op het concept van ‘peer-education’, les krijgen van iemand die rond hun eigen leeftijd is; iets wat zorgt voor een laagdrempelige sfeer en open discussies in de klas. Er worden drie modules aangeboden, waarvan de eerste twee worden ondersteund door de Nederlandse Hartstichting en het lespakket LekkerFit! door het beschikbaar stellen van werkboekjes voor de leerlingen. U kunt zelf een pakket samenstellen naar behoefte van uw klas of school.

Wij bieden de volgende modules aan:
- Gezonde voeding: een twee uur durende les bestaande uit theorie en een proef-, smaak- en kookles.
- Lekker bewegen: een twee uur durende les met theorie, maar natuurlijk ook 'lekker bewegen'.
- Ouders en School, waarbij we onder andere een presentatie kunnen geven op ouderavonden.
Naast basisscholen staan wij ook open voor andere instanties (als bijvoorbeeld de buitenschoolse opvang) die geïnteresseerd zijn in het project. De werkboekjes zijn geschikt voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.


Studenten voor Lekker Fit!wordt momenteel georganiseerd in: Maastricht, VU Medisch Centrum

Wil je meer informatie? Mail dan naar: studentenvoorlekkerfit@ifmsa.nl