Projecten

|
Onze projecten richten zich op mensenrechten en vluchtelingen, seksuele gezondheid, public health, medisch onderwijs en Europese educatie en integratie. Hier werken ruim 800 studenten aan mee.

Studenten voor Lekker Fit!

Bij het project ‘Studenten voor Lekker Fit!’ staat een gezonde leefstijl centraal. Er wordt hiermee ingespeeld op het groeiende probleem van overgewicht door een ongezonde leefstijl en de ruimte voor betere kennis over een gezonde leefstijl onder de jeugd. Het Studenten voor LekkerFit! project is een project waarbij in een aantal lesuren voorlichting wordt gegeven over een gezonde leefstijl met betrekking tot voeding en lichamelijke activiteit aan voornamelijk middelbare school scholieren van de 1e tot en met 4e klas. Ook hebben we een programma dat gericht is op de groepen 6 tot en met 8 in het basisonderwijs.

Het project is gebaseerd op het concept van ‘peer-education’, les krijgen van iemand die rond hun eigen leeftijd is; iets wat zorgt voor een laagdrempelige sfeer en open discussies in de klas. Het lesprogramma is als een quiz gestructureerd waar de klas voor in groepen wordt verdeeld om met elkaar de strijd aan te gaan. Spellen waar de leerlingen altijd erg enthousiast over zijn als ‘how sweet is it?’, ‘over de streep’ en het ‘schijf van 5 spel’ zijn onderdeel van de quiz. Uit ervaring kunnen we zeggen dat kinderen veel leren van het door ons gegeven lesuur en ze thuis komen met informatie die de ouders wellicht ook zal verrassen. De lessen zullen door 2 van onze vrijwilligers met veel enthousiasme worden gegeven.

Onze lessen worden mogelijk gemaakt door culinair en gastvrijheidsdienstverlener Hutten. Hutten gaat voor vers, onbewerkt en ambachtelijk bereid eten en drinken. Gezonde mensen op een gezonde planeet is daarbij het uitgangspunt. Met gezonde en duurzame voeding zijn zij dan ook een van de beste cateraars in Nederland en wij zijn heel dankbaar dat zij een mooi project zoals dit willen steunen.Studenten voor Lekker Fit! wordt momenteel georganiseerd in: Maastricht, VU Medisch Centrum

Wil je meer informatie? Mail dan naar: studentenvoorlekkerfit@ifmsa.nl