Projecten

|
Onze projecten richten zich op mensenrechten en vluchtelingen, seksuele gezondheid, public health, medisch onderwijs en Europese educatie en integratie. Hier werken ruim 800 studenten aan mee.

Studenten voor Lekker Fit!

Bij het project ‘Studenten voor Lekker Fit!’ staat een gezonde leefstijl centraal. We willen hierbij inspelen op het groeiende probleem van overgewicht door een ongezonde leefstijl. Door middel van ‘Peer Education’ geven studenten basisscholieren uit groep 5 t/m 8 voorlichting over een gezonde leefstijl met betrekking tot voeding en lichamelijke activiteit. Er worden drie modules aangeboden, waarvan de eerste twee worden ondersteund door de Nederlandse Hartstichting en het lespakket LekkerFit! door het beschikbaar stellen van werkboekjes voor de leerlingen. U kunt zelf een pakket samenstellen naar behoefte van uw klas of school.

Wij bieden de volgende modules aan:
- Gezonde voeding: een twee uur durende les bestaande uit theorie en een proef-, smaak- en kookles.
- Lekker bewegen: een twee uur durende les met theorie, maar natuurlijk ook 'lekker bewegen'.
- Ouders en School, waarbij we onder andere een presentatie kunnen geven op ouderavonden.

Wil je meer informatie? Mail dan naar: studentenvoorlekkerfit@ifmsa.nl