Masterclass Global Health Diplomacy

Zorgprofessionals zijn in Nederland in beperkte mate betrokken bij (internationaal) gezondheidsbeleid, terwijl zij hier wel een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren. De meeste studenten krijgen in zorggerelateerde opleidingen namelijk weinig mee over gezondheidsbeleid. IFMSA-NL organiseert daarom vanuit het Youth Delegate Programma en in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) de Masterclass Global Health Diplomacy. Door verschillende kanten van global health beleid en diplomatie te belichten zul je kennis en vaardigheden leren, waarmee je een basis vormt om in je verdere carrière betrokken te zijn bij internationaal gezondheidsbeleid.

Deze masterclass serie zal bestaan uit (±) zes sessies van een dagdeel waarin aandacht zal zijn voor o.a. de rol van grote spelers binnen global health zoals de WHO, inhoudelijke global health onderwerpen zoals antimicrobiële resistentie (AMR) en Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR), en vaardigheden zoals onderhandelen. Het exacte programma zal de OC in overleg met VWS en BZ uitwerken. De masterclass serie zal toegankelijk zijn voor een klein groepje studenten van verschillende studierichtingen uit verschillende steden in maart/april/mei/juni 2024. Op onze instagram vind je de sessies van vorig jaar als voorbeeld, er is natuurlijk ruimte voor eigen invulling van jullie als OC.

Voor meer informatie kun je mij een mailtje sturen naar youthdelegate@ifmsa.nl of het Projectvoorstel bekijken.

Functies OC

Wij zijn op zoek naar ongeveer vier tot zes mensen om de OC te vormen. Binnen de OC ben je samen verantwoordelijk voor het organiseren van de sessies, waarbij je je bezig houdt met onder andere de sprekers en logistieke zaken. Daarnaast zullen er ook mensen verantwoordelijk zijn voor het organiseren en leiden van de OC-vergaderingen, de promotie van de masterclasses, het contact met de deelnemers en de financiën. De voorgestelde taakverdeling is als volgt:

Voorzitter

Het plannen, voorbereiden en voorzitten van de vergaderingen. Het opvolgen van toegewezen taken tussen vergaderingen en onderhouden van contact met de coördinatoren van het Youth Delegate Programma en IFMSA-NL. Daarnaast ondersteunen van de commissieleden bij hun taken en fungeren als achtervang bij problemen.

Vicevoorzitter

De coördinatie van de gezamenlijke mailbox en de financiën voor de masterclass. Daarnaast verantwoordelijk voor de impactmeting en afstemming van de doelstellingen van de masterclasses. Verder ondersteunen van de voorzitter en vervangen bij afwezigheid.

Lid Promotie (1-2)

Het opstellen van promotiemateriaal (in samenspraak met coördinatoren Youth Delegate Programma) voor de sessies, delen promotiemateriaal met mogelijk geïnteresseerde studenten en het maken van foto’s en een kort verslagje tijdens de sessies.

Lid logistiek (1-2)

Het regelen van een locatie, eten en drinken en bedankjes voor de masterclasses, de coördinatie van de selectie van deelnemers indien nodig en het onderhouden van contact met de deelnemers voorafgaand, tijdens en na de sessies.

Naast deze taken is de afgelopen periode ook zo ingevuld dat elk van de commissieleden leidend is in de coördinatie van één sessie, waarbij diegene het onderwerp bedenkt, de sprekers benadert en de voorbereidingen en opdrachten tijdens de sessie opstelt.

Dit is slechts een korte voorzet voor de taakverdeling en hoe deze taken exact worden verdeeld bepalen we graag met de uiteindelijke OC.

Wat bieden we jou?

 • Kans om een bijdrage te leveren aan de educatie van studenten op het gebied van global health diplomacy
 • Samenwerking met externen waaronder bij het ministerie van VWS en BZ, maar ook andere experts op het gebied van global health
 • Kans om jouw organisatie vaardigheden te verbeteren
 • Het programma staat niet vast, hierdoor is er veel ruimte voor jouw inbreng
 • Zelf ook veel leren over global health, global health beleid en diplomatie
 • Een gezellige OC

Wat verwachten we van jou?

 • Enthousiasme
 • Basale kennis van global health
 • Professionele houding richting externen
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal
 • Tijdsinvestering ± 2-3 uur per week van november 2023 tot en met juni 2024
 • Mogelijkheid om bij (een deel) van de sessies aanwezig te zijn (middagen in Den Haag in maart/april/mei/juni, data in overleg)

Hoe kun je je aanmelden?

Lijkt het jou leuk om de Masterclass Global Health Diplomacy mee te organiseren? Geef je dan op voor de OC!

Stuur uiterlijk 26 november 2023 een mailtje naar youthdelegate@ifmsa.nl waarin je ingaat op:

 • motivatie
 • relevante ervaring
 • eventuele kanttekeningen bij jouw beschikbaarheid
 • eventuele voorkeur voor een functie binnen de OC

Kijk voor meer informatie in het Projectvoorstel, of stuur een mailtje naar youthdelegate@ifmsa.nl.

We zien jullie aanmeldingen graag tegemoet!