Projecten

|
Onze projecten richten zich op mensenrechten en vluchtelingen, seksuele gezondheid, public health, medisch onderwijs en Europese educatie en integratie. Hier werken ruim 800 studenten aan mee.

Best Buddy Project

Het Best Buddy Project streeft ernaar om de participatie in de samenleving en de kwaliteit van leven van mensen die, bijvoorbeeld door een ziekte of beperking, sociaal geïsoleerd zijn te verbeteren. Om dit te bereiken worden medisch studenten ingezet als vrijwilliger om samen met deze mensen gezellige activiteiten te ondernemen in koppels. Op deze manier worden de zorgen en onzekerheden, die de doelgroep ondervindt bij het ondernemen van sociale activiteiten, naar de achtergrond verplaatst.
De studenten worden zich bewuster van de leefwereld van mensen die, door een ziekte of beperking, sociaal geïsoleerd zijn. Daarnaast doen ze de vaardigheden op om het beste met deze mensen om te gaan.

Best Buddy Project wordt momenteel georganiseerd in: Rotterdam, Universiteit van Amsterdam,

Wil je meer informatie? Mail dan naar: bbp@ifmsa.nl