De Weg van de Vluchteling

De Weg van de Vluchteling

Eind 2016 waren er wereldwijd ruim 65 miljoen mensen op de vlucht. Van dit enorme aantal wordt 80% opgevangen in de eigen regio. In Nederland bevonden zich toen ongeveer 100.000 vluchtelingen en waren ruim 10.000 mensen in afwachting van een beslissing op hun asielverzoek.

Veel vluchtelingen hebben bij aankomst in Nederland last van lichamelijke of psychische gezondheidsproblemen. Daar komt nog bij dat veel mensen in Nederland weinig kennis van en begrip voor de situatie van vluchtelingen in ons land hebben. Dit geldt ook voor geneeskundestudenten en medisch professionals. Helaas ontvangen patiënten met een vluchtelingenachtergrond hierdoor niet altijd de best mogelijke zorg.

IFMSA-NL stelt zich ten doel onder (medisch) studenten bewustwording te creëren over vluchtelingen en hun kwetsbare positie in de Nederlandse gezondheidszorg. Door middel van het organiseren van filmavonden, thema-avonden en lezingen, waarbij o.a. vluchtelingen zelf hun verhaal komen vertellen, proberen wij de studenten bewust te maken van overeenkomsten tussen ‘de Rechten van de Mens’ en de rechten en plichten die artsen hebben in relatie tot de artseneed. Verder is het doel om studenten handvatten te bieden en informatie te geven over de rol van de arts en de ziekenzorg rondom de medische problemen van vluchtelingen.

Interesse in deelnemen aan dit project, of denk je bij te kunnen dragen? Voel je vrij contact op te nemen met ons op norp@ifmsa.nl!

Deze projecten vind je wellicht ook interessant: