Projecten

|
Onze projecten richten zich op mensenrechten en vluchtelingen, seksuele gezondheid, public health, medisch onderwijs en Europese educatie en integratie. Hier werken ruim 800 studenten aan mee.

De Weg van de Vluchteling

In Nederland bevinden zich ongeveer 76.000 vluchtelingen. Ondanks dat er in Nederland de laatste jaren een grote daling van asielaanvragen heeft plaatsgevonden, zijn er toch nog gemiddeld 16.000 asielaanvragen per jaar.

Door middel van het organiseren van filmavonden, thema-avonden en lezingen, waarbij o.a. vluchtelingen zelf hun verhaal komen vertellen, proberen wij de studenten bewust te maken van overeenkomsten tussen ‘de Rechten van de Mens’ en de rechten en plichten die artsen hebben ten overstaande van de artseneed. Verder is het doel om studenten handvatten te bieden en informatie te geven over de rol van de arts en de ziekenzorg rondom de medische problemen van vluchtelingen.

Wil je meer informatie? Mail dan naar: norp@ifmsa.nl

Nieuws over De Weg van de Vluchteling


The Path of the Refugee