Dr. House-project

Dr. House-project

Het Dr. House-project is een project waarbij medisch geïnteresseerden op een kritische manier leren kijken naar de Amerikaanse serie House M.D. Hierbij wordt de briljante, maar zeer arrogante Dr. Gregory House kritisch gevolgd bij zijn medisch en ethisch handelen.

Opbouw

Op een Dr. House-avond wordt een aflevering van de serie House M.D. gekeken in een (college)zaal. Met behulp van tussen- of nabesprekingen wordt het handelen van dr. House en zijn team bediscussieerd door een medisch specialist uit het vakgebied van de desbetreffende aflevering.

Deze specialist gaat hierbij op interactieve wijze in op vragen als: 'Hoe zou dit ziektebeeld in de realiteit aangepakt worden?', 'Hoe zou een echte arts met deze patiënt omgaan?', 'Wordt het verloop van de ziekte correct afgebeeld?' en 'Gebeurt dit onderzoek écht op deze manier?'. Ook wordt soms een (ex)-patiënt uitgenodigd om inzicht te geven in hoe het is om deze ziekte te hebben. De avonden hebben vaak een korte pauze waarin eten en drinken wordt aangeboden, soms een interactieve quiz en af en toe een na-borrel met het publiek, de aanwezige specialist(en) en eventuele externe partijen.

Elke Dr. House avond heeft een specifiek thema. Vaak voorkomende thema’s zijn orgaan-, stamcel- en bloeddonatie, infectieziekten, neurologische syndromen, kindergeneeskunde en zeldzame ziekten.

Dr House is dus een leerzame en gezellige filmavond voor medisch geïnteresseerden met daarbij de kritische blik van medisch specialisten en externen.

Organisatie

Het Dr. House-project wordt georganiseerd op elke medische faculteit in Nederland. De opbrengst van de avond wordt gedoneerd aan een goed doel dat zich inzet voor het thema en/of ziektebeeld van de avond.

Jaarlijks ontvangen wij op de verschillende faculteiten zo’n 2500 enthousiaste bezoekers en wordt meer dan €3000,- opgehaald voor verschillende goede doelen.

Doelen

Doelen van dit IFMSA-NL project zijn:

  • Kennis bijbrengen over onderbelichte onderwerpen
  • Stimuleren tot kritisch en analytisch denken over gezondheidszorg
  • Amusement

Interesse in deelnemen aan dit project, of denk je bij te kunnen dragen? Voel je vrij contact op te nemen met ons op dr.house@ifmsa.nl!

Dit project vind je wellicht ook interessant: