Movies & Medicine

Movies & Medicine

Bij het project Movies & Medicine wordt er een film vertoond over een medisch gerelateerd onderwerp. Voor of na de film wordt er een lezing verzorgd door een gastspreker. Door dit project is er de mogelijkheid om onderbelichte thema’s binnen het medisch onderwijs ter sprake te laten komen. Hierbij kan worden gedacht aan ethische kwesties, culturele verschillen en wetenschappelijke vorming. Het geld dat wordt opgebracht met de avond gaat naar een goed doel dat gerelateerd is aan het onderwerp van de film. Movies & Medicine wordt als project van de European Medical Students’ Association georganiseerd op medische faculteiten in heel Europa.

Interesse in deelnemen aan dit project, of denk je bij te kunnen dragen? Voel je vrij contact op te nemen met ons op moviesandmedicine@ifmsa.nl!

Dit project vind je wellicht ook interessant: