Green Office Ambassadors

Deze werkgroep is in het bestuursjaar 2017-2018 opgericht en is dus nog een vrij nieuwe werkgroep. Deze werkgroep is ontstaan in samenwerking met de Green Office van de RUG. De werkgroep zet zich in voor duurzaamheid, zoals de naam het al zegt. Hierbij wordt er gekeken naar verbeteringen omtrent duurzaamheid op de faculteit, zoals het verbruik van licht en papier.

Interesse in deelnemen aan dit project, of denk je bij te kunnen dragen? Voel je vrij contact op te nemen met ons op bpa@ifmsa.nl!