Projecten

|
Onze projecten richten zich op mensenrechten en vluchtelingen, seksuele gezondheid, public health, medisch onderwijs en Europese educatie en integratie. Hier werken ruim 800 studenten aan mee.

Tienerwijs

Tienerwijs is een project waarbij lessen over seksuele en relationele vorming worden gegeven in groep 7 en 8 van de basisschool. Tijdens deze lessen komen onderwerpen als puberteit, weerbaarheid, relaties, verliefdheid en basiskennis over seksualiteit aan bod. Tienerwijs biedt een nieuwe vorm van relationele en seksuele vorming, die de leerkrachten zelf voort kunnen zetten.

Bij het geven van seksuele voorlichting op middelbare scholen ondervond men dat in een aantal gevallen seksuele voorlichting op de middelbare school te laat komt. Met name in de grote steden lijken de kinderen eerder behoefte te hebben aan seksuele en relationele vorming. Het doel van de lessen van Tienerwijs is het creëren van bewustwording bij de leerlingen over hun eigen keuzes op het gebied van verliefdheid, relaties en seksualiteit. De lessen worden gegeven door speciaal hiervoor opgeleide studenten van medische, of medisch aanverwante studies. De Tienerwijs-lessen duren tweemaal twee uur. De eerste les is een relationele les, de tweede les heeft als thema seksualiteit. Door middel van interactieve spellen komen alle thema's die met relaties en seksualiteit te maken hebben aan bod. Door de interactie en discussies met de klas kunnen de voorlichters inspelen op de kennisbehoefte van de leerlingen. Door deze discussie komen de leerlingen er ook achter ze erg uiteenlopende ideeën hebben over relaties en seksualiteit. Met behulp van een speciaal leerlingenboekje kunnen de leerlingen het een en ander nalezen en opdrachten maken over hun zelfbeeld, bloot zijn en relaties.

Tienerwijs is een project van de werkgroep Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van IFMSA-NL. Deze werkgroep zet zich in voor alles rondom seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).

Tienerwijs wordt momenteel georganiseerd in: Universiteit van Amsterdam, Maastricht, Utrecht, , Leiden, Nijmegen, Rotterdam

Wil je meer informatie? Mail dan naar: tienerwijs@ifmsa.nl