Youth Delegate Program

Youth Delegate Program

Het Youth Delegate Programma van the International Federation of Medical Students’ Associations - the Netherlands (IFMSA-NL) heeft als doel het vergroten van de betrokkenheid van toekomstig zorgprofessionals bij beleid rondom Global Health. Een jaar lang zet een student zich hiervoor in als youth delegate, wat onder andere betekent dat diegene meegaat naar de World Health Assembly als onderdeel van de Nederlandse delegatie.

WHO

De World Health Organization (WHO) is de VN-organisatie die gaat over wereldwijde gezondheid. Zoals bij veel VN-organisaties heeft de WHO lidstaten; bijna alle landen zijn lid van de WHO. Deze lidstaten nemen gezamenlijk beslissingen over Global Health tijdens de jaarlijkse World Health Assembly in Genève. Er wordt vergaderd over diverse onderwerpen: van Women’s, Children’s and Adolescents’ Health tot tabaksbeleid, van Pandemic Preparedness and Response tot het budget van de WHO, van gezondheid in de Sustainable Development Goals tot antibioticaresistentie. Door het jaar heen werken de medewerkers van de WHO in de regionale kantoren en het hoofdkantoor in Genève aan gezondheidsbeleid, het ondersteunen van landen, reageren op gezondheidscrises, verzorgen van voorlichting, het opstellen van richtlijnen en meer. De WHO is vooral een normstellende organisatie, meer dan een uitvoerende organisatie. Kijk voor meer informatie op de who.intwebsite van de WHO.

Youth Delegate Programma

Betrokkenheid van geneeskundestudenten en andere toekomstige gezondheidsprofessionals bij gezondheidsbeleid is belangrijk, omdat veel beslissingen die nu genomen worden invloed hebben op de toekomstige patiënten die wij in de spreekkamer gaan zien. Denk aan antibioticaresistentie; als er vandaag geen maatregelen worden genomen zullen er in de toekomst steeds vaker organismen voorkomen die resistent zijn tegen alle behandelingen. De meeste medisch georiënteerde studenten komen echter weinig in aanraking met (internationaal) gezondheidsbeleid en weten weinig over de WHO. Om toekomstige gezondheidsprofessionals meer bij internationaal gezondheidsbeleid te betrekken is het youth delegate programma opgezet; het is een samenwerking tussen IFMSA-NL en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). In 2017 is een succesvolle pilot gehouden; waarna de samenwerking is voortgezet. Ondertussen is het YDP en IFMSA-NL ook aangesloten bij de sdgnederland.nlSDG3-alliantie en de dutchglobalhealthalliance.orgDutch Global Health Alliance.

Coördinatie van het programma

Het IFMSA-NL Youth Delegate Programma wordt gecoördineerd door twee coördinatoren: Sie Meng Lee en Kimberley Nagesser. Zij ontfermen zich over de selectieprocedure en begeleiding van de youth delegate, de organisatie van de Global Health masterclasses en onderhouden de samenwerking met externe partijen. Zij vergaderen regelmatig met de Youth Delegate en ondersteunen in diens voorbereidingen voor de activiteiten gedurende het jaar.

Functieomschrijving

Als youth delegate zet je je in om studenten te enthousiasmeren voor en te betrekken bij global health beleid. Dit doe je door het geven van workshops en te spreken bij diverse evenementen, natuurlijk met persoonlijke begeleiding vanuit IFMSA-NL. Ook zal je gedurende jouw termijn je ervaringen en/of inzichten delen met andere studenten en medici via (sociale) media, zie bijvoorbeeld eenvandaag.avrotros.nldit interview met Philip, een van de vorige Youth Delegates, of bnnvara.nldit opiniestuk van Elena, de youth delegate van afgelopen jaar.

Daarnaast ga je als onderdeel van de Nederlandse delegatie mee naar de World Health Assembly en ben je bij allerlei verschillende onderdelen van de bijeenkomst betrokken. Eerder hebben de youth delegates namens Nederland een statement voorgedragen in de World Health Assembly, een dagje meegekeken met de Minister en deelgenomen aan een panel van het Europese Parlement. ifmsa.nlHier lees je meer over Elena’s ervaringen als youth delegate van afgelopen jaar.

Je kiest in overleg met IFMSA-NL en het ministerie twee onderwerpen om je op te focussen; het gaat dan om een vraagstuk waarvan het relevant is om internationaal aan een oplossing te werken en dat binnen de aandachtsgebieden van de WHO valt. Daarnaast zul je je ook bezig houden met de rijksoverheid.nlNederlandse Mondiale Gezondheidsstrategie. In september zal de termijn daadwerkelijk beginnen met de overdracht van de vorige youth delegate en een introductie met de coördinatoren en de betrokken ministeries. In de maanden tot de WHA zul je je (inhoudelijk) voorbereiden aan de hand van deze focuspunten en de ontwikkelingen volgen rondom de vergadering van het Executive Board van de WHO (januari). Waar mogelijk neem je deel aan andere evenementen die aansluiten bij jouw focusonderwerpen. In de zomerperiode draag je de taken over op je opvolger.

We verwachten dat je 5-10 uur per week aan de functie kunt besteden, met een grote piek rondom de WHA in mei. Het is mogelijk om de functie te combineren met coschappen, mits je bereid bent vrij te vragen voor afspraken met het ministerie en natuurlijk de WHA. Er kan hiervoor een brief verstrekt worden.

Wat heeft het programma jou te bieden?

 • De mogelijkheid om je in te zetten voor global health;
 • Kans om veel te leren over global health, de WHO, diplomatie en (internationale) beleidsvorming; zowel persoonlijke ontwikkeling als inhoudelijke kennis
 • Ondersteuning vanuit IFMSA-NL en VWS;
 • Vergoeding van reis- en verblijfskosten voor de WHA.

Criteria

 • Je hebt affiniteit met global health;
 • Je wilt je inzetten om studenten te betrekken bij internationaal gezondheidsbeleid;
 • Je beheersing van zowel Nederlands als Engels is goed (spreken en schrijven);
 • Je bent Nederlands staatsburger;
 • Je bent student in de bachelor, wachttijd of masterfase, met bij voorkeur een opleiding in de gezondheidszorg
 • Je bent in de gelegenheid in mei 2024 naar Genève te gaan voor de WHA; de precieze data van de 76ste WHA zijn nog niet bekend.

Selectieprocedure

De eerste selectie wordt uitgevoerd door de hiervoor aangestelde sollicitatiecommissie en vindt plaats o.b.v. de brief en het CV. Zij selecteren een aantal kandidaten die zaterdag 2 september op gesprek mogen komen en geven hierover advies aan het Bestuur van IFMSA-NL. Het Bestuur van IFMSA-NL stelt de nieuwe youth delegate aan.

Aanmelden

Wil jij de youth delegate 2023-2024 worden? Stuur dan uiterlijk 18 augustus 2023 de volgende documenten naar socoyd@ifmsa.nlsocoyd@ifmsa.nl:

 • CV, max. 2 pagina’s
 • Brief in het Engels waarin je in elk geval ingaat op:
 • Je motivatie
 • Relevante ervaring
 • Ideeën om studenten te betrekken/enthousiasmeren
 • Een korte overweging omtrent je tijdsinvestering
 • Een uitgewerkt voorstel voor één global health onderwerp als focusonderwerp en je overwegingen hierbij. Let op: de uiteindelijke onderwerpen waarop de youth delegate zich focust worden bepaald in overleg met IFMSA-NL en VWS.

Interesse in deelnemen aan dit project, of denk je bij te kunnen dragen? Voel je vrij contact op te nemen met ons op youthdelegate@ifmsa.nl!

Dit project vind je wellicht ook interessant: