Youth Delegate Program

Youth Delegate Program

Het Youth Delegate Programma heeft als doel om de betrokkenheid van medisch georiënteerde studenten bij beleid rondom Global Health te vergroten. Een jaar lang zet een student zich hiervoor in als youth delegate, wat onder meer betekent dat hij of zij meegaat naar de World Health Assembly als onderdeel van de Nederlandse delegatie.

WHO De World Health Organization (WHO) is de VN-organisatie die gaat over de wereldwijde gezondheid. Zoals bij veel VN-organisaties heeft de WHO lidstaten; bijna alle landen zijn lid van de WHO. Deze lidstaten nemen gezamenlijk beslissingen over Global Health tijdens de jaarlijkse World Health Assembly in Genève. Er wordt vergaderd over diverse onderwerpen: van Women’s, Children’s and Adolescents’ Health tot tabaksbeleid, van Emergency Response tot het budget van de WHO, van gezondheid in de Sustainable Development Goals tot antibioticaresistentie. Door het jaar heen werken de medewerkers van de WHO in de regionale kantoren en het hoofdkantoor in Genève aan gezondheidsbeleid, het ondersteunen van landen, reageren op gezondheidscrises, voorlichting, het leveren van richtlijnen, en meer. De WHO is vooral een normstellende organisatie, meer dan een uitvoerende organisatie. Kijk voor meer informatie op de website van de WHO.

Youth Delegate Programma Betrokkenheid van geneeskundestudenten en andere toekomstige gezondheidsprofessionals bij gezondheidsbeleid is belangrijk, omdat veel beslissingen die nu genomen worden invloed hebben op de toekomstige patiënten die wij in de spreekkamer gaan zien. Denk aan antibioticaresistentie; als er nu geen maatregelen worden genomen zullen er steeds vaker organismen voorkomen die resistent zijn tegen alle behandelingen. De meeste medisch georiënteerde studenten komen echter weinig in aanraking met (internationaal) gezondheidsbeleid en weten weinig over de WHO. Om toekomstige gezondheidsprofessionals meer bij internationaal gezondheidsbeleid te betrekken is het youth delegate programma opgezet; het is een samenwerking tussen IFMSA-NL en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). In 2017 is een succesvolle pilot gehouden; waarna de samenwerking is voortgezet. Ondertussen is het YDP aangesloten bij de SDG3-alliantie, als youth delegate heb je de mogelijkheid om je hier ook voor in te zetten.

Interesse in deelnemen aan dit project, of denk je bij te kunnen dragen? Voel je vrij contact op te nemen met ons op youthdelegate@ifmsa.nl!

Deze projecten vind je wellicht ook interessant: