Youth Delegate Program

Youth Delegate Program

Het Youth Delegate Programma van the International Federation of Medical Students’ Associations - the Netherlands (IFMSA-NL) heeft als doel het vergroten van de betrokkenheid van toekomstig zorgprofessionals bij beleid rondom Global Health. Een jaar lang zet een student zich hiervoor in als youth delegate, wat onder andere betekent dat diegene meegaat naar de World Health Assembly als onderdeel van de Nederlandse delegatie.

WHO

De World Health Organization (WHO) is de VN-organisatie die gaat over wereldwijde gezondheid. Zoals bij veel VN-organisaties heeft de WHO lidstaten; bijna alle landen zijn lid van de WHO. Deze lidstaten nemen gezamenlijk beslissingen over Global Health tijdens de jaarlijkse World Health Assembly in Genève. Er wordt vergaderd over diverse onderwerpen: van Women’s, Children’s and Adolescents’ Health tot tabaksbeleid, van Pandemic Preparedness and Response tot het budget van de WHO, van gezondheid in de Sustainable Development Goals tot antibioticaresistentie. Door het jaar heen werken de medewerkers van de WHO in de regionale kantoren en het hoofdkantoor in Genève aan gezondheidsbeleid, het ondersteunen van landen, reageren op gezondheidscrises, verzorgen van voorlichting, het opstellen van richtlijnen en meer. De WHO is vooral een normstellende organisatie, meer dan een uitvoerende organisatie. Kijk voor meer informatie op de who.intwebsite van de WHO.

Youth Delegate Programma

Betrokkenheid van geneeskundestudenten en andere toekomstige gezondheidsprofessionals bij gezondheidsbeleid is belangrijk, omdat veel beslissingen die nu genomen worden invloed hebben op de toekomstige patiënten die wij in de spreekkamer gaan zien. Denk aan antibioticaresistentie; als er vandaag geen maatregelen worden genomen zullen er in de toekomst steeds vaker organismen voorkomen die resistent zijn tegen alle behandelingen. De meeste medisch georiënteerde studenten komen echter weinig in aanraking met (internationaal) gezondheidsbeleid en weten weinig over de WHO. Om toekomstige gezondheidsprofessionals meer bij internationaal gezondheidsbeleid te betrekken is het youth delegate programma opgezet; het is een samenwerking tussen IFMSA-NL en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). In 2017 is een succesvolle pilot gehouden; waarna de samenwerking is voortgezet. Ondertussen is het YDP en IFMSA-NL ook aangesloten bij de sdgnederland.nlSDG3-alliantie en de dutchglobalhealthalliance.orgDutch Global Health Alliance.

Coördinatie van het Youth Delegate Programma

Het IFMSA-NL Youth Delegate Programma wordt gecoördineerd door twee coördinatoren: Sie Meng Lee en Kimberley Nagesser. Zij ontfermen zich over de selectieprocedure en begeleiding van de youth delegate, de organisatie van de Global Health masterclasses en onderhouden de samenwerking met externe partijen. Zij vergaderen regelmatig met de Youth Delegate en ondersteunen in diens voorbereidingen voor de activiteiten gedurende het jaar.

Interesse in deelnemen aan dit project, of denk je bij te kunnen dragen? Voel je vrij contact op te nemen met ons op youthdelegate@ifmsa.nl!

Deze projecten vind je wellicht ook interessant: