IFMSA-Maastricht

IFMSA-Maastricht richt zich op de projecten genoemd op deze pagina, professionele ontwikkeling van vrijwilligers en een nauwe samenwerking met sociale partners in de regio en het Maastricht UMC.

Volg ons ook op social media:

Bestuur

Carli Rijvers, Voorzitter

Carli Rijvers
Voorzitter

Irene de Kok, Penningmeester

Irene de Kok
Penningmeester

Sophie de Ruijter, Secretaris

Sophie de Ruijter
Secretaris

Pleun van Dijk, Vicevoorzitter Intern

Pleun van Dijk
Vicevoorzitter Intern

Myrthe Bremen, Vicevoorzitter Extern

Myrthe Bremen
Vicevoorzitter Extern

Lonneke Boelkens, Werkgroepvoorzitter EMSA

Lonneke Boelkens
Werkgroepvoorzitter EMSA

Mariam Hamadeh, Werkgroepvoorzitter SCOME

Mariam Hamadeh
Werkgroepvoorzitter SCOME

Shukeea Alberto, Werkgroepvoorzitter SCORP

Shukeea Alberto
Werkgroepvoorzitter SCORP

Vera Vingerhoets, Werkgroepvoorzitter SCORA

Vera Vingerhoets
Werkgroepvoorzitter SCORA

Jeske Bouwman, Co-Interim SCOPH

Jeske Bouwman
Co-Interim SCOPH

Eline van Hugten, Co-Interim SCOPH

Eline van Hugten
Co-Interim SCOPH